Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | 19 | 132-136

Article title

Placebo jako problem etyczny przy ocenie badań klinicznych

Content

Title variants

EN
The placebo as an ethical problem in clinical research

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zastosowanie placebo w badaniach nowych leków stało się obecnie standardem. Dopuszczalność jego stosowania uwarunkowana jest jednak zasadą niezbędności naukowej, oraz ochroną przed ryzykiem związanym z jego zastosowaniem. Autorzy uznają, że metody wielodniowego powstrzymania się od stosowania jakichkolwiek leków, jak i długotrwałe stosowanie placebo zamiast aktywnego leku, w wielu chorobach nie powinny być stosowane z powodu znaczącego ryzyka. W badaniach z zastosowaniem placebo szczególny nacisk powinien być skierowany na właściwą informację wyjaśniającą istotne ryzyko z nim związane. Autorzy podnoszą również problem znaczenia obiektywności badań w oparciu o kontrolną grupę z placebo wobec stwierdzanego oddziaływania terapeutycznego samego placebo. Placebo może być bez ograniczeń stosowane tam, gdzie nie ma sprawdzonych metod leczenia, natomiast w przypadkach istniejącego skutecznego leczenia zaleca się porównanie nowej metody, z metodą aktualnie uznaną za najlepszą.
EN
The use of the placebo has become standard practice in testing new medicines. However, the permissibility of its use is conditioned by the principle of scientific necessity and the need to avoid risks that can accompany such use. The authors believe that methods involving the withholding of all medicine for periods of several days, as well as the log-term use of a placebo instead of an active medicine, should not be practiced in many illnesses due to the significant risks involved. In experiments that use placebos particular emphasis ought to be placed upon appropriate information concerning these risks. The authors also raise the issue of the objectivity of experiments based upon a control group given a placebo in view of the confirmed therapeutic effects of the placebo itself. A placebo can be used without any restrictions in cases where there are no confirmed therapeutic methods; in situations where an effective cure already exists, it is recommended that the new method be compared with the one presently considered to be best.

Keywords

Journal

Year

Issue

19

Pages

132-136

Physical description

Contributors

 • Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Akademia Medyczna w Gdańsku

References

 • Bilikiewicz A., Przeciw nadużywaniu metodologii w psychiatrii, „Psychiatria Polska” (30) 1996, s. 555-560.
 • Biller-Andorno N., The use of the placebo effect in clinical medicine-ethical blunder or ethical imperative, „Science and Engineering Ethics” (10) 2004, s. 43-50.
 • Ramsay D.S., Woods S.C., The use and usefulness of placebo controls, „Science” (294) 2001, s. 785.
 • Raszeja S., Stosowanie placebo, „Gazeta Lekarska” (10) 1996, s. 39-41.
 • Rybicka J., Zmienność znaczenia placebo, w: Etyka w naukach medycznych, red.: J.M. Dyrda, Śląska AM, Katowice 2003, s. 91-100.
 • Singer E.A., The Necessity and Value of Placebo, „Science and Engineering Ethics” (10) 2004, s. 51-56.
 • Smoak R., Placebo: Its Action and Place in Health Research Today, „Science and Engineering Ethics” (10) 2004, s. 9-13.
 • Vrhovac B., Placebo and the Helsinki Declaration – What to Do?, „Science and Engineering Ethics” (10) 2004, s. 81-93.
 • Zaborowski P., Górski A., Informed Consent and the Use of Placebo in Poland: Ethical and Legal Aspects, „Science and Engineering Ethics” (10) 2004, s. 167-178.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfeaaf6f-93d1-40d6-8b9c-67e1c159589c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.