Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | LXV (65) | 1 | 65-79

Article title

Polskie ruchy miejskie: polityczne czy kulturowe?

Authors

Content

Title variants

EN
Polish urban movements: Political or cultural?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prezentowany artykuł poświęcony jest problematyce polskich ruchów miejskich. W pierwszej części artykułu analizowane są zmiany strukturalne, jakie zachodzą w obrębie szeroko rozumianych ruchów społecznych. Autor skupia się tutaj głównie na takich kwestiach jak nowe sposoby komunikacji oraz przemiany strukturalne ruchów społecznych. Wszystkie te przemiany prowadzą do tego, że współczesne ruchy miejskie przyjmują charakter raczej kulturowy niż polityczny. Druga część artykułu poświęcona jest specyfice polskich ruchów miejskich, analizowanych jako kluczowi agenci zmiany kulturowej. Polskie społeczeństwo, które było pozbawione kulturowych i społecznych podstaw miejskości, staje się obecnie społeczeństwem miejskim, potrzebuje zatem nowych narracji i nowego języka. Kulturowe podstawy nowych miejskich tożsamości są dostarczane polskiemu społeczeństwo właśnie przez ruchy miejskie.
EN
This article concerns the problems related to defining Polish urban movements. In the first part of the article the author analyses structural changes in contemporary social movements. The author focuses primarily on the analysis of issues such as new manners of communication and structural transformations in social movements. The second part of the article is devoted to the specificity of Polish urban movements, analyzed as crucial social agents of cultural change. Polish society, which had previously become deprived of the social and cultural foundations of modern urbanity, has nowadays become an urban society. As such, it requires new narratives and a new urban language. These cultural foundations for a new urban identity are being built and supplied through Polish urban movements.

Year

Volume

Issue

1

Pages

65-79

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Europeistyki Uniwersytet Jagielloński

References

 • Barber B. 2014. Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Warszawa: Muza.
 • Beck U. 2002. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Buechler Steven M. 2008. Teorie nowych ruchów społecznych. W: Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, tłum. Sadura Przemysław. K. Gorlach, P. Mooney, (red.). Warszawa: Scholar.
 • Castells M. 2013. Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Della Porta D., Diani M. 2009. Ruch społeczne. Wprowadzenie. tłum. A. Sadza, Kraków: Wydawictwo UJ.
 • Favell A. 2008. Eurostars and eurocities. Free movement and mobility in an integrating Europe. Oxford: Blackwell.
 • Galent M., Kubicki P. 2010. Invisible revolution. How the urban way of life is transforming the identities of Poles. W: Collective identity and democracy. The impact of EU enlargement, M. Góra, Z. Mach (red.). Arena Oslo,
 • Glaeser E. 2012. Triumph of the city. How urban space make us human. London: Pan Books.
 • Harvey D. 2012. Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 • Florida R. 2010. Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Kokoszkiewicz M. 2012. Podziały ruchów. Instytut Obywatelski. http://www.instytutobywatelski.pl/11131/komentarze/podzialy-ruchow.
 • Kriesi H. 1993. Political mobilization and social change: The Dutch case in comparative perspective. Aldershot: Avebury.
 • Kubicki P. 2011. Nowi mieszczanie w nowej Polsce. Instytut Obywatelski. Warszawa.
 • Kubicki P. 2011a. „Nowi mieszczanie – nowi aktorzy na miejskiej scenie”. Przegląd Socjologiczny 6(2–3): 135–161.
 • Kubicki P. 2011b. Opór i projekt. Instytut Obywatelski. http://www.instytutobywatelski.pl/2575/blogi/kwestie-miejskie/opor-i-projekt.
 • Kubicki P. 2013. Polskie ruchy miejskie in statu nascendi. W: Partycypacja obywatelska – decyzje bliższe ludziom. A. Maszkowska, K. Sztop-Rutkowska (red.). Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, Białystok.
 • Lewicka Maria 2012. Psychologia miejsca. Warszawa: Scholar.
 • Lofland J. 1996. Social Movement Organizations: Guide to Research on Insurgent Realities. Aldine de Gruyter.
 • Lyotard F. 1997. Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy. Warszawa.
 • Melucci A. 1995. The process of collective identity. W: Social movements and culture. H. Johnston, B. Klandermans (ed.). University of Minnesota Press.
 • Mergler L., Pobłocki K., Wudarski M. 2013. Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu. Warszawa: Res Publica Nowa.
 • McAdam D. 1995. Culture and social movements. W: New social movements: From ideology to identity. E. Laraña, H. Johnston, J.R. Gusfield (ed.). Philadelphia: Temple University Pres.
 • Pluciński P. 2014. „‘Miasto to nie firma!’ Dylematy i tożsamość polityczna miejskich ruchów społecznych we współczesnej Polsce”. Przegląd Socjologiczny 63 (1).
 • Sassen S. 1991. The global city. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
 • Snow David A., Burke R., Worden S., Denford R. 1986. „Frame Alignment Processes, Micro Mobilization, and Movement Participation”. American Sociological Review 51: 464–481.
 • Taylor Ch. 2001. Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości nowoczesnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Touraine A. 2010. Samotworzenie się społeczeństwa. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Turner V. 2005. Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Kraków: Wydawnictwo UJ.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfeb3749-50d7-46f5-82a7-7c7e85f931c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.