Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13 | 3(27) | 255-263

Article title

Who is Interested in what Kind of Sustainable Development? Time-horizons and stakeholder interests

Authors

Content

Title variants

PL
Kto jest zainteresowany danym rodzajem zrównoważonego rozwoju? Horyzont czasowy oraz interesy interesariuszy

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
While sustainable development is often interpreted as the need for a kind or harmonious development between its economic, social and environmental elements, this is unlike to be the case in reality. The author discusses the importance of knowledge and paradigms for establishing priorities in sustainable development. Then, the author reflects on the issue of the time aspect of sustainable development in a historical context, and the differences in priorities between different stakeholders. The differences in priorities and time horizons of stakeholders direct the issue towards the questions “sustainability of what” and “who is interested in what kind of sustainable development.”
PL
Podczas gdy zrównoważony rozwój jest często interpretowany jako potrzeba łagodnego czy harmonijnego rozwoju pomiędzy jego ekonomicznym, społecznym i środowiskowym wymiarem, w rzeczywistości jest to mało prawdopodobne. Autor omawia znaczenie wiedzy oraz paradygmaty dotyczące ustanowienia priorytetów zrównoważonego rozwoju. Następnie autor rozważa kwestie związane z aspektem czasowym zrównoważonego rozwoju w kontekście historycznym, a także różnice w priorytetach różnych interesariuszy. Odmienne priorytety i horyzonty czasowe interesariuszy dotyczą zagadnień obejmujących pytania: „zrównoważony rozwój czego?” oraz „kto jest zainteresowany jakim rodzajem zrównoważonego rozwoju?”.

Year

Volume

13

Issue

Pages

255-263

Physical description

Dates

online
2013-09

Contributors

author
 • Opole University, Poland

References

 • Begg, D.; Fischer, S.; Dornbusch, R. (1994). Economics. Fourth edition. London: McGraw-Hill Book Company.
 • Ben-Ner, A.; Putterman, L. (1998). Values and Institutions in Economic Analysis. In: Ben-Ner, A.; Putterman, L. (eds.). Economics, Values, and Organization: 3-69. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Castells, M. (1998). End of Millennium. Cambridge: Blackwell Publishers.
 • Mannion, A.M. (2001). Zmiany Środowiska Ziemi – historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Meadows, D. (1999). Leverage Points – places to intervene in a system. Hartland: The Sustainability Institute.
 • North, D.C. (1981). Structure and Change in Economic History. New York and London: W.W. Norton.
 • North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Platje, J. (2004). Institutional Change and Poland’s Economic Performance since the 1970s – incentives and transaction costs. Wrocław: CL Consulting i Logistyka.
 • Rao, P.K. (2000). Sustainable Development - Economics and Policy. Ocford: Blackwell Publishers.
 • Todaro, M.P. (1997). Economic Development, sixth edition. London: Longman.
 • Toynbee, A.J. (2000). Studium Historii. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Wiitkuhn, K.D. (2004). Systems, Nontrivial Machines, Circular Causality, and Other Ghosts Haunting Performance Improvement Technology. Performance Development 43(3): 33-37.
 • Woźniak, T. (2000). Propaganda Scjentystyczna – funkcje społeczne przekazów popularnonaukowych. Warszawa: Wydawnictwo IfiS PAN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-8319

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bff09f12-ecc2-416a-8e14-fdd242e86f17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.