Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 10 | 210-225

Article title

Polskie służby specjalne w latach 1983–1996. Wybrane aspekty

Content

Title variants

EN
Polish secret services in the years 1983-1996. Selected aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Secret services are the field of interest of various circles whose evaluation is not always objective. Familiarizing with the direction of the activities, the tasks realized by the services, the structures or operative and exploratory activities in practice is always difficult as these activities are protected by the country under the pain of legal sanctions. In the process of realizing its functions, each country establishes institutions whose purpose is to protect the information needs that are necessary to pursue the policy in the sphere of the internal and external security of the country. The institutions include, among others, secret services that carry out intelligence and counterintelligence missions. The presented structural changes that took place in the years 1983-1996 show the evolution of the civil and military intelligence and counterintelligence service. In the years 1983–1990 civil services, i.e. Department I (intelligence service) and Department II (counterintelligence service) belonged to the structure of the Ministry of Interior. Military services, on the other hand, such as the 2nd Directorate of the General Staff of Polish Armed Forces (intelligence) and the Internal Military Service (counterintelligence) belonged to the structure of the Ministry of National Defence. System changes initiated by the debates of the Roundtable in 1989 also translated into the reorganization of the secret services. In consequence of those activities, after the dissolution of the abovementioned services created were: the Office for State Protection and the Military Information Services. The enumerated services realized their tasks in a complex internal and external situation that had a considerable influence on the performed tasks, possessed qualifications in the area of the realized operative and exploratory activities, and the organizational structures.

Keywords

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

References

 • Bielak F., Służby wywiadowcze Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 1985.
 • Ciborowski L., Walka informacyjna, Toruń 1996.
 • Czechowicz K., Służba wywiadowcza, Londyn 1955, t. IV–VI.
 • Dekret Rady Państwa z 7 grudnia 1954 roku o naczelnych organach administracji państwowej w zakresie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. Nr 54 z 1954 r., poz. 269).
 • Denning D.E., Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Warszawa 2002.
 • Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990, Warszawa 1997.
 • Gawliczek P., Pawłowski J., Zagrożenia asymetryczne, Warszawa 2003.
 • Kamiński Z., Tropiciele. Wspomnienia oficera kontrwywiadu wojskowego, Warszawa [b.r.w.].
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1982.
 • Pastusiak L., Szkice o polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1968.
 • Wiatr Jerzy J., Socjologia wielkiej przemiany, Warszawa 1999.
 • Żebrowski A., Ewolucja cywilnych i wojskowych służb specjalnych, [w:] Druga wojna światowa w 60 lat po zakończeniu i jej konsekwencje, red. W. Wróblewski, Krosno 2006.
 • Żebrowski A., Zagrożenia dla sił zbrojnych w latach 1981–1989, [w:] Polityka obronna Polski i jej Siły Zbrojne w latach 1981–1989, red. A. Żebrowski, Szczecin 2006.

Notes

PL
Andrzej Żebrowski prof. nadzw. dr hab., pracownik Katedry Systemów Politycznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W badaniach naukowych zajmuje się głównie bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym państwa, służbami specjalnymi, walką informacyjną.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bff4c8e6-5a39-44e7-ba7d-1000d9e18d9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.