Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2 | 259-272

Article title

Człowiek w myśli św. Augustyna

Content

Title variants

IT
L’uomo nel pensiero di San Agostino

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W myśli św. Augustyna wszystko przechodzi przez człowieka, co pozwala jego antropologię postrzegać jako zagadnienie centralne, dla niego samego niezbędne w rozumieniu otaczającego człowieka świata i powołującego go do istnienia Boga. Określając byt ludzki jako imago Dei, podobnie jak wielu innych, także starożytnych pisarzy chrześcijańskich, św. Augustyn rozumie go jednak nieco inaczej. Nie tylko jako najbardziej wyrazisty obraz Stwórcy, ale wręcz miejsce przebywania Boga, którego należy szukać w ludzkiej duszy.
IT
Da San Agostino l’antropologia e un tema centrale che influisce su tutta la sua comprensione di Dio e del mondo; è un problema interpretato in modo soggettivo, interiorizzatoe inseparabile dall’esperienze della percezione umana. L’uomo viene continuamente confrontato con i valori, tra i quali Agostino sottolinea l’importanza dell’intelletto cherende possibile la conoscenza della Verità. Questa invece viene interpretata come la causa principale di ogni felicità e il fondamento dell’unità con Dio. L’uomo è per Agostino imago Dei – l’immagine di Dio e addirittura uno spazio della divina presenza che si realizzasoprattutto nell’anima umana. Come un elemento integrale della ragionevole natura umana Agostino indica anche liberum arbitrium (libero arbitrio) che viene interpretato ontologicamente e distinto da libertas (libertà) intesa come un compito che conduce al raggiungimento di un’interiore autonomia dello spirito umano. Tra tutti gli esseri creatil’uomo occupa un posto particolare, connesso con il suo sviluppo e con la sua dinamicità, ma sempre intimamente legato a Dio

Keywords

Year

Issue

2

Pages

259-272

Physical description

Contributors

  • prof. US, kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej Uniwersytetu Szczecińskiego

References

  • V. Grossi. L.F. Ladaria, Ph. Lécrivain, B. Sosboüé, Człowiek i jego zbawienie, w: Historia dogmatów, red. B. Sosboüé, t. 2, tłum. P. Rak, Kraków 2001.
  • Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1982.
  • S. Kowalczyk, Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna, Warszawa 1987.
  • Św. Augustyn, O wielkości duszy, tłum. D. Turkowska, tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999.
  • Św. Augustyn, O Trójcy Świętej, tłum. M. Stokowska, Kraków 1996.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1732-4572

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bffd5cc8-b8c7-429e-8fb2-937851f03768
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.