Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 5 | 9-17

Article title

System bankowy w Chorwacji

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł opisuje dwupoziomowy chorwacki system bankowy, w skład którego wchodzi Narodowy Bank Chorwacji jako bank centralny oraz banki komercyjne, banki oszczędnościowe i kasy oszczędnościowo – mieszkaniowe. Część pierwsza opracowania dotyczy okresu transformacji gospodarczej w Chorwacji i procesu kształtowania się sektora bankowego, który nastąpił po rozpadzie byłej Jugosławii. W dalszej części Autorka skupia się na charakterystyce Narodowego Banku Chorwacji, jego celach, funkcjach i strukturz organizacyjnej oraz rodzajach i klasyfikacji banków prowadzących działalność na terenie Chorwacji.
EN
This article describes a two – tier Croatian banking system, which includes the Croatian National Bank as the central bank and commercial banks, savings banks and savings housing banks. Part one covers the transition process from socialism to capitalism in Croatia and the process of shaping the banking sector after the dissolution of Yugoslavia. Next part the author focuses on the characteristics of the National Bank of Croatia, its objectives, functions and organizational structure and the types and classification of banks operating in Croatia.

Year

Issue

5

Pages

9-17

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bffd9bbb-7320-40cc-a70a-9bb0437dfc85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.