Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 9(3) | 124-132

Article title

Tipi sintattici di proverbi toscani del ms. BJ 7198 della Biblioteca Jagellonica di Cracovia

Content

Title variants

PL
Analiza składniowa toskańskich przysłów z rękopisu BJ 7198 z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

Languages of publication

IT

Abstracts

IT
Nel seguente intervento ci si propone di analizzare in chiave sintattica alcuni proverbi italiani provenienti da una raccolta cinquecentesca, depositata presso la Biblioteca Jagellonica di Cracovia. Il lavoro intrapreso, oltre alla definizione del proverbio e alla descrizione della sua tipologia e delle sue funzioni principali, include anche la classificazione dei proverbi di tipo sintattico. La raccolta toscana, conservata nel ms. BJ 7198, raggruppata per temi, viene presentata qui per la prima volta attraverso una descrizione fisica del codice e un breve commento relativo alla sua storia e alla sua lingua.
PL
W niniejszym artykule autorka analizuje włoskie przysłowia przy użyciu kryterium syntaktycznego. Korpus badań stanowią przysłowia zawarte w XV-wiecznej kolekcji przechowywanej w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie pod sygnaturą BJ 7198. Oprócz przedstawienia definicji przysłowia, opisu jego typologii i krótkiej charakterystyki, autorka proponuje klasyfikację analizowanych przysłów ze względu na ich składnię. Ponadto rękopis stanowiący korpus analizy zostaje po raz pierwszy przedstawiony odbiorcy poprzez opis fizyczny oraz krótki rys historyczny i komentarz językowy.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

References

 • Berruto G. 1972. “Significato e struttura del significante in testi paremiografici”. Parole e Metodi (4): 189–211.
 • Chlebda W. 2001. Frazematyka, [in:] Współczesny język polski, a c. di J. Bartmińskiego, Lublin: 335–342.
 • Dundes A. 1975. “On the structure of the proverb”. Proverbium (25): 961–73.
 • Franceschi T. 2004. La formula proverbiale, [in:] Dizionario dei proverbi. I proverbi italiani organizzati per temi, a cura di W. Boggione,V. Massobrio, Torino: IX–XXII.
 • Franceschi T. 1999. Il proverbio e l’API, [in:] L’Archivio Glottologico Italiano, LXIII, 1–2, Firenze: 110–147.
 • Guazzotti P. 2006. Il grande dizionario dei proverbi italiani, Bologna.
 • Jałbrzykowska A. 1966–1968. Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, nr 7001–8000, p. 1–3, Kraków.
 • Lipska H. 1972. Ignacy Bernstein, [in:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź: 60.
 • Melis L. 1997. “Pertinenza della struttura tema/rema nell’ analisi della frase proverbiale”. Paremia (6): 377–382.
 • Miniati M.V. et al. 1984. “Osservazioni su alcune strutture paremiologiche”. Atti del XIII Convegno di Studi Dialettologici Italiani: 107–123.
 • Soletti E. 2011. Proverbi, [in:] Enciclopedia dell’italiano II, a cura di S. Raffaele, 1183.
 • Vallini C. 1989. La pratica e la grammatica. Viaggio nella linguistica del proverbio, Napoli.
 • Wotkeová Z. 1992. “Osservazioni sulle strutture morfosintattiche dei proverbi cechi e italiani”. Études romanes de Brno (22): 57–68.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bffef2d1-96e7-4299-89c0-b1633f529d8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.