Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 50 | 115-122

Article title

Biblioteka uniwersytecka oknem na świat?

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Koniec XX wieku był czasem przełomowym dla sposobu komunikacji i transferu informacji. Upublicznienie Internetu, rozpowszechnienie sieci komórkowych, rozwój sieci telekomunikacyjnych, przyspieszenie i ułatwienie przesyłania danych wpłynęły na rozwój i zmiany, które nastąpiły w działaniach instytucji publicznych. Nie wyobrażamy już sobie urzędów państwowych bez stron internetowych, a banków bez kont elektronicznych. Zmiany w przekazywaniu informacji widoczne są również w bibliotekach zarówno naukowych, specjalistycznych, jak i publicznych. Standardem nowoczesnej biblioteki stały się elektroniczny katalog dostępny online, poczta elektroniczna i inne komunikatory internetowe ułatwiające kontakt czytelnika z poszczególnymi agendami bibliotecznymi. Biblioteki dążą do coraz to nowocześ­ niejszej formy własnej strony internetowej, która ma za zadanie nieść maksimum potrzebnych czytelnikowi informacji o zasobach i usługach danej instytucji, a także ma być przewodnikiem po zasobach bibliotecznych i informacyjnych innych instytucji obecnych w sieci internetowej. Jak pokazuje praktyka, budowanie i utrzymywanie więzi biblioteki z otoczeniem jest najskuteczniejsze przy wykorzystaniu środowiska WWW. Witryna internetowa biblioteki stała się obecnie pierwszym i najbardziej widocznym kanałem komunikacji łączącym ją z otoczeniem. Profesjonalnie skonstruowana strona WWW biblioteki dostarcza obecnym i potencjalnym użytkownikom takich informacji, jakich nie mogliby uzyskać z żadnych innych źródeł, przewyższając pod tym względem wszelkie tradycyjnie publikowane informatory i przewodniki biblioteczne1. Biblioteka w obecnych czasach jest nie tylko budynkiem, ale i wirtualną przestrzenią, w której użytkownik zawsze i w prosty sposób znajduje potrzebne informacje. Dążąc do utrzymania wysokiego poziomu swych usług, biblioteki szeroko wykorzystują sieciowe systemy informacyjne, które odgrywają obecnie pierwszoplanową rolę w obsłudze badań naukowych na uczelniach, gdyż bazując na hipertekstowym lub hipermedialnym opracowaniu informacji, pozwalają użytkownikom końcowym nie tylko na samodzielne zdobycie informacji o dokumentach źródłowych, ale często gwarantują także uzyskanie do nich dostępu.

Year

Volume

50

Pages

115-122

Physical description

Contributors

  • Biblioteka Główna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

References

  • Cisek S., Sapa R., Komunikacja naukowa w Internecie - mity i rzeczywistość, 2006 [online] http://eprints.rclis.org/9148/[dostęp 03.2008].
  • Dudziak-Kowalska M., Internetowe strony WWW bibliotek jako element public relations, „EBIB” 2004, nr 5 (56) [online] http://www.ebib.pl/2004/56/kowalska.php
  • Nowaczek G., Zarządzanie marketingiem w usługach, [w:] Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach, [red. M. Nowak, P. Pioterek, J. Przybysz], Poznań: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004, s. 9-19.
  • Pamuła-Cieślak N., Zjawisko Ukrytego Internetu - rola bibliotek w upowszechnianiu jego zasobów, [w:] Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?. II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 19-21 czerwca 2006 r.: materiały konferencyjnej, Łódź: Politechnika Łódzka, 2006, s. 379-386, [online] http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/biblio21/sesja1ref3.pdf.
  • Pindlowa W., Znaczenie informacji dla rozwoju kultury książki, [w:] Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych, pod red. E. Gondek i D. Pietruch-Reizes, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, s. 35-41.
  • Piotrowicz G., Kreowanie serwisów informacyjnych w hybrydowej bibliotece uczelnianej, [w:] Pofesjonalna informacja w Internecie, red. nauk. Maria Kocójowa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, s. 188-192.
  • Rudnicka P., Wystarczy się zalogować. Psychologiczne aspekty kształtowania się społeczeństwa informacyjnego, [w:] Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, red. nauk. M. Sokołowski, Elbląg; Biskupiec: "Algraf", 2005, s. 69-74.
  • Sosińska-Kalata B., Internet i nowoczesna technologia komputerowa a etyka pracownika informacji naukowej, [w:] Profesjonalna informacja w Internecie, red. nauk. M. Kocójowa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, s. 138-143.
  • Szefliński P., Społeczeństwo informacyjne - o czym biblioteka XXI wieku powinna wiedzieć?, [ w:] Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?. II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 19-21 czerwca 2006 r.: materiały konferencyjnej, Łódź: Politechnika Łódzka, 2006, s. 31-42, [online] http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/biblio21/sesja1ref3.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c008d366-38b1-43f5-a780-6a6b1a9ae996
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.