Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 166 | 128-138

Article title

Poprawa spójności regionu Polski Wschodniej w warunkach integracji europejskiej

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
A number of managerial difficulties arising from the geographical location of Poland's eastern provinces, amongst which are their trans-border and peripheral location as regards major economic centers as well as the abundance of valuable natural resources that restrict forms of economic activity, have exacerbated the threat of economic marginalization particularly in the rural areas of regions characterized by low rates of economic development. This raises the need to implement development strategies aimed at overhauling of both local and regional economic infrastructures to enable the realization of regional coherence policies both at national and EU levels. A key external factor for powering development processes in recent years has been the possibility to source EU funds to co-finance infrastructural investments aimed at ensuring both suitable living conditions as well as economic involvement.

Year

Volume

166

Pages

128-138

Physical description

Contributors

author

References

  • Cieślik A., Rokicki B., Wpływ inwestycji drogowych na rozwój polskich regionów, w: Spójność ekonomiczno-społeczna regionów UE, t. II, Spójność ekonomiczno- -społeczna w Polsce, KUL, Lublin 2010.
  • Fiedor B., Pomoc zewnętrzna i endogenizacja wzrostu polityki spójności - ze szczególnym uwzględnieniem UE. Kilka refleksji, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 143, Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości, Wrocław 2010.
  • Kasztelan A., Ocena środowiskowej konkurencyjności regionów w Polsce, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 166, Polityka ekonomiczna, Wrocław 2011.
  • Kudełko J., Prusek A., Zieliński K., Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
  • Lipińska D., Infrastruktura jako czynnik rozwoju zrównoważonego wsi, w: Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010.
  • Sobczak E., Wykorzystanie funduszy unijnych a spójność społeczno-ekonomiczna w rozwoju regionów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
  • Stanny M., Ludność i jej aktywność zawodowa - tendencja zmian na obszarach wiejskich, w: Przestrzenne społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa 2010.
  • Uglis J., Miejsce turystyki w rozwoju wielofunkcyjnym obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA 2011, t. 13, z. 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0090b62-6755-46b6-aacc-28baacacb6ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.