Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 40 | 3 | 121-130

Article title

Dziecko uczniem i „nauczycielem” w rzeczywistości kultury prefiguratywnej

Content

Title variants

EN
Child as a Student and “Teacher” in the Reality of the Pre-Figurative Culture

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest wskazanie, jakiej rzeczywistości doświadcza współczesne dziecko i jakie jej aspekty mają główny wpływ na jego rozwój. Autorka podjęła również próbę wskazania, jakie są potrzeby dorosłych w zakresie edukacji ku stawaniu się „człowiekiem nowego świata” i w jaki sposób dominacja kultury prefiguratywnej może stwarzać szanse, aby to dzieci stały się nauczycielami i przewodnikami ludzi dorosłych we współczesnym świecie, a w konsekwencji umożliwić przywrócenie im naturalnej roli przekazicieli tradycyjnych wartości i wzorców, szanujących jednak specyfikę funkcjonowania dzieci w medialnej rzeczywistości.
EN
The aim of the article is to show the reality experienced by the modern child as well as those aspects of this reality which have the main impact on its development. The author also made an attempt at indicating the needs of adults in the area of education towards becoming “a man of the new world” and the ways in which the dominance of pre-figurative culture may create opportunities for children to become teachers and guides of adults in the modern world. Such action may, in consequence, make it possible to restore them to their natural role of transmitters of traditional values and models, while respecting the specificity of children’s functioning in the media reality.

Year

Volume

40

Issue

3

Pages

121-130

Physical description

Dates

printed
2019-06-30

Contributors

 • Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

References

 • Błędowski, Piotr i Monika Nowakowska. 2010. Podstawy kształcenia ustawicznego. Łódź: Wyd. Ego.
 • Digital Virgo. 2015-2016. Raport „Smart kids. Dzieci w mobilnym świecie”. Dostęp: 1.07.1018. https://raport.digitalvirgo.pl/.
 • Karmolińska-Jagodzik, Ewa. 2012. Komunikacja międzypokoleniowa – rozważania wokół różnic kulturowych, Studia Edukacyjne, 21, 191-210.
 • Klercq, Joe. 1997. Lifelong Learning for All. Meeting of Education Committee At Ministerial Level. Paris: OECD.
 • Kwiek, Julian. 1997. Faktyczne i wyimaginowane zagrożenia wynikające ze stosowania mediów. W: Media a edukacja, red. Wacław Strykowski, 91-95. Poznań: Wyd. eMPi2.
 • Levinson, Paul. 2010. Nowe nowe media, tłum. Maria Zawadzka. Kraków: Wyd. WAM.
 • Lewek, Aleksander. 2003. Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej. Warszawa: Wyd. UKSW.
 • Lulek, Barbara. 2012. Edukacja formalna i nieformalna – pomiędzy symetrią a dominacją. W: Edukacja jutra. Polityka, aksjologia i kreatywność w edukacji jutra, red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Władysława Łuszczuk i Piotr Oleśniewicz, 63-90. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 • Mead, Margaret. 2000. Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, tłum. Jacek Hołówka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Melosik, Zbyszko i Tomasz Szkudlarek. 1998. Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Kraków: Wyd. Impuls.
 • Nesterak, Tomasz. 2015. Senior wobec przemian współczesnej rodziny. Edukacja ustawiczna dorosłych. Polish Journal of Continuing Education, 1(88), 159-166.
 • Półturzycki, Józef. 2004. Źródła i tendencje rozwojowe edukacji ustawicznej. E-mentor, 5(7). Dostęp: 28.11.2018. http://www.e¬-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/7/id/97.
 • Reeves, Byron i Clifford Nass. 2000. Media i ludzie, tłum. Hanna Szczerkowska. Warszawa: Wyd. PIW.
 • Siemieniecki, Bronisław. 2006. Manipulacja – Media – Edukacja. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Szarota, Zofia. 2010. Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa. Kraków: Wydawnictwo UP.
 • Szkudlarek, Tomasz i Bogusław Śliwerski. 1992. Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • UNESCO. 1976. Recommendation on the development of adult education adopted by the General Conference at its nineteenth session Nairobi. Data dostępu: 25.06.2019. http://www.unesco.org/education/pdf/NAIROB_E.PDF.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c01617e0-d32b-446d-ba30-41b0832e37ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.