Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 12 | 2 | 123-128

Article title

Accounting the scale and synergies in the DEA-analysis

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Obliczanie skali i synergii w analyzie DEA

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: Proposed to take into account non-linear performance in terms of synergy when make DEA (Data Envelopment Analysis). The solution of the problem is done for interacting schools, which can be regarded as business clusters. The inputs and outputs are selected by them importance at author's opinion. However the technique does not change when taking into account other factors that have a numeric expression. Methods: It is proposed to reduce the number of the inputs and outputs to one input and one output using weighting factors. Thus the solution can be found by linear programming. The DEA algorithm is easily coded in Mathcad. Results: As a result, we get a vector of the effectiveness of each element of the business cluster, including stand-effective and super-efficient elements. Conclusions: Proposed a model of DEA taking into account the scale and synergies of a business cluster. This allows getting a performance rating against the collective interaction.
PL
Wstęp: Poddano analizie metodę nieliniową dla synergii przy zastosowaniu metody DEA (Data Envelopment Analysis). Rozwiązanie zostało zrealizowane dla współpracujących szkół, które mogą być traktowane, jako klastery biznesowe. Dane wejściowe i wyjściowe zostały wyselekcjonowane według ważności (w opinii autora). Aczkolwiek należy zaznaczyć, że metoda postępowania nie zmienia się przy analizie innych czynników, mogących być przedstawione w formie liczbowej. Metody: Zaproponowano redukcję liczby danych wejściowych i wyjściowych przy zastosowaniu współczynnika wagi. Następnie poszukano rozwiązania przy użyciu programowaniu liniowego. Algorytm DEA może być z łatwością zaimplementowany przy użyciu MATCAD. Wyniki: Otrzymano wektor efektywności każdego elementu klastera biznesowego, łącznie z elementami o stałej i bardo dużej efektywności. Wnioski: zaproponowano model DAE, uwzględniający skalę oraz synergię klastera biznesowego. Umożliwia to uszeregowanie zachowań wobec zbiorowych interakcji.

Journal

Year

Volume

12

Issue

2

Pages

123-128

Physical description

Contributors

  • Belarusian State Agrarian Technical University, Minsk, Belarus
author
  • International University "MITSO", Minsk, Belarus
author
  • Belarusian State Agrarian Technical University, Minsk, Belarus

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c01f0271-0406-4901-9cce-26744f17e367
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.