Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 | 4 | 25-44

Article title

Konkurencja o rosyjski i wschodnioeuropejski rynek między portami wschodniego wybrzeża Bałtyku

Content

Title variants

Competition among ports on the Eastern coast of the Baltic Sea for the Russian and Eastern European market

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule opisano porty bałtyckie w procesie dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia. Unia Europejska jest najważniejszym partnerem handlowym Rosji. W 2010 roku udział UE w obrotach handlu zagranicznego Rosji stanowił 50%. Udział ten będzie się nadal zwiększać z powodu niedawnego przystąpienia Rosji do Światowej Organizacji Handlu (od grudnia 2011 r.). Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie obecnej sytuacji gospodarczej portów wschodniego wybrzeża Morza Bałtyckiego wraz z jakościową analizą ich zapleczy. Przeanalizowano wyniki, jakie uzyskują poszczególne porty w pozyskiwaniu rosyjskich i wschodnioeuropejskich ładunków.
EN
The paper describes the Baltic ports in the process of adoption to a changing environment. The EU is Russia’s most important trading partner by far, accounting for 50% of its overall trade in 2010. This relation will continue to strengthen due to Russia’s recent accession to the WTO (since December 2011). This paper aims to analyse the present economic situation in the ports on the East coast of the Baltic Sea with a qualitative analysis of their hinterlands. Since the ports on the East coast of Baltic basin are in a very competitive environment, it is interesting to investigate how they succeed in the attraction of Russian and Eastern European cargo.

Keywords

Year

Volume

4

Issue

4

Pages

25-44

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c01f85a5-8a14-4035-aacc-c798ff90412c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.