Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 13 | 1 | 29-35

Article title

Zastosowanie metod statystycznej analizy wielowymiarowej do badania struktury wydatków gospodarstw domowych

Content

Title variants

EN
Applying methods of multidimentional statistical analysis for studying the structure of household expenses

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem badań było wskazanie analogii w zmianach w strukturze wydatków gospodarstw domowych wybranych krajów UE tj.: Hiszpanii, Portugalii i Grecji oraz Polski na przestrzeni lat 1988-2009. Posługując się zasadą analogii można w ten sposób przewidywać kierunek i tempo zmian w strukturze budżetów polskich gospodarstw domowych. Podziału na klasy podobieństwa dokonano w oparciu o zmodyfikowaną metodę środków ciężkości. Wyodrębniono 3 klasy. Struktura budżetów polskich gospodarstw domowych z lat 2004 – 2008 okazała się najbardziej podobna do struktury wydatków gospodarstw portugalskich z lat 1988-2005.
EN
The aim of the study was to show the analogy in the changes in the structure of household expenses in the chosen EU countries and Poland between1988 and 2009. The direction and pace of the changes in the budgets of Polish households can be predicted by using the principle of analogy. Classification of the objects has been carried out based on the modified kmeans method. Three classes of similarities have been distinguished. The structure of Polish households budgets from 2004 – 2008 has turned out the most similar to the structure of the expenses of Portuguese households from 1988 – 2005.

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

29-35

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

  • Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

References

  • Fichtencholz G. M. (1985) Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa
  • Jajuga K. (1997) Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w projekcji ścieżek rozwojowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,743, str 75 – 80
  • www.stat.gov.pl
  • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0262d97-3f6e-4aaf-a53c-bd51b2c23380
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.