Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 1 (73) | 17-23

Article title

Edukacyjne zasoby internetowe w akademickim nauczaniu języka rzadkiego - typologia i ocena przydatności dydaktycznej

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pomimo znacznego ogólnoświatowego zainteresowania sytuacją polityczną na Bliskim Wschodzie stopień znajomości języka koptyjskiego w kręgu humanistów środkowoeuropejskich nadal uznać należy za marginalny. O ile więc w dorobku polskich badaczy odnaleźć można tłumaczenia ważniejszych tekstów koptyjskich, o tyle wyraźnie brakuje na rodzimym rynku literatury specjalistycznej traktującej o dydaktyce tegoż języka (np. Dembska i Myszor, 1992; Mikołajczyk, 2011; Myszor, 2008). Niniejsze rozważania stanowią zatem próbę choć cząstkowego zapełnienia tej luki poprzez dokonanie przeglądu dostępnych edukacyjnych materiałów internetowych pod kątem ich przydatności, jako pomocy dydaktycznych do prowadzenia uniwersyteckiego lektoratu realizowanego w trybie F2F. Analizowane zasoby zostaną przy tym ujęte w grupy, których jakość metodologiczna i poziom merytoryczny oceniono w badaniu ankietowym, jakie przeprowadzone zostało wśród grupy studentów niefilologów z polskim jako językiem pierwszym.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

17-23

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

References

 • Atiya, A.S. (1978). Historia Kościołów Wschodnich. Tłum. S. Jakobecki i in. Warszawa: PAX.
 • Babik, W. (2010). Słowa kluczowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bereźnicki, F. (2007). Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Buśko, Ł. (2014). Wykorzystanie zasobów internetu. Zastosowanie kursu multimedialnego w nauczaniu na odległość osób dorosłych. W: K. Stanikowski (red.), Edukacyjne konteksty nowych mediów, 99-107. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Dembska, A., Myszor, W. (1996). Podręczny słownik koptyjsko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 • Dembska, A., Myszor, W. (1998). Chrestomatia koptyjska. Materiały do nauki języka koptyjskiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 • Drążek, Z., Komorowski, T. (2006). Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu. W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w kształceniu akademickim, 64-72. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Gajewski, R.R. (2006). Wykłady online. W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w kształceniu akademickim, 73-84. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Gignac, F.T. (1991). Old Coptic. W: A.S. Atiya (red.), The Coptic Encyclopedia, vol. 8, 169-188. New York-Toronto: Macmillan Publishing Company and Collier Macmillan Canada.
 • Gmiterek, G. (2008). Wirtualny pilot. Edukacyjne i kulturalne zasoby telewizyjnych "stacji" internetowych". W: M. Sokołowski (red.), Oblicza internetu. Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie internetu, 96-108. Elbląg: Wyd. PWST w Elblągu.
 • Grzechnik, M. (2009). Właściwości słowników elektronicznych, Folia Bibliologica, 51, 151-157.
 • Handzel, A. (2015). Nauczanie przyjazne mózgowi? Metody stasowane przez nauczycieli języka polskiego w gimnazjum wobec postulatów neurodydaktyki, Polonistyka. Innowacje, Nr 2, 79-91. DOI: https://doi.org/10.14746/pi.2015.1.2.6.
 • Hofmokl, J. (2009). Internet jako nowe dobro wspólne. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Hyla, M. (2005). Przewodnik po e-learningu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Janikowski, P. (2008). Polska literatura najmłodsza w kontekście problematyki translatologicznej. Katowice-Częstochowa: Przekład.
 • Jankowska, A. (2010). Projektowanie zajęć w oparciu o materiały autentyczne, W: K. Droździał-Szelest (red.), Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka, 155-164. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Jędryczkowski, J. (2008). Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Kąkolewicz, M. (2011). Technologie informacyjne a konieczność zmiany paradygmatów edukacji. W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Koncepcje i praktyka e-edukacji, 24-32. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Kerckhove de, D. (2001). Inteligencja otwarta - narodziny społeczeństwa sieciowego. Tłum. A. Hidebrandt. Warszawa: MIKOM.
 • Kuźmicz, K. (2015). E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Lorens, R. (2011). Nowe technologie w edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 • Mikołajczyk, K. (2012). Specyfika procesu dydaktycznego w e-learningu na przykładzie wykładów online w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning - narzędzia i praktyka, 89-102. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Myszor, W. (1998). Język koptyjski. Kurs podstawowy dialektu saidzkiego (opracowanie studyjne). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.
 • Nogieć, J. (2009). Internet w szkole wyższej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 • Nauczyciel w edukacji multimedialnej. Wykorzystanie ICT w procesie dydaktycznym. (2014). Łódź: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych (praca zbiorowa).
 • Petty, G. (2010). Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. Tłum. J. Bartosik. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Plebańska, M., Kula, I. (2011). E-learning. Treści, narzędzia, praktyka. Warszawa: ALMAMER.
 • Szabłowski, S. (2009). E-learning dla nauczycieli. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.
 • Tarkowski, A. (2006). Internet jako technologia i wyobrażenie. Co robimy z technologią, co technologia robi z nami? W: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń internetu, 23-39. Warszawa: Academica.
 • Topol, P. (2011). Nauka języka w Second Life? Tak! Ale czym? (wybór narzędzi). W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Koncepcje i praktyka e-edukacji, 148-156. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Torenc, M. (2007). Nauczanie międzykulturowe - implikacje glottodydaktyczne. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 • Wodecki, A. (2006). Po co e-learning na uczelni? W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w kształceniu akademickim, 9-14. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Ziębakowska-Cecot, K. (2005). Technologia informacyjna w nauczaniu języków obcych. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
 • Ancient Egyptian Coptic language lessons from a Coptic Priest (2013). Pobrane z: https://www.youtube.com/watch?v=CvWQ7HST9ps&t=5s.
 • Coptic: A Religious Language (2017). Pobrane z: https://prezi.com/j-j_m03jxbgd/coptic-a-religious-language.
 • Coptic Dictionary Online (2017). Pobrane z: https://corpling.uis.georgetown.edu/coptic-dictionary/about.cgi.
 • Coptic Reader (2017). Pobrane z: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.copticreader.
 • Deacons of the Coptic Orthodox Diocese of the Southern United States (2017). Pobrane z: http://www.suscopts.org/deacons/coptic.shtml.
 • Daoud, M. (2017). Coptic language. Pobrane z: http://www.copticplace.com/coptic_languge/coptic.html.
 • Elias, M. (2017). iLoghos. Pobrane z: https://itunes.apple.com/us/app/iloghos/id622393986?l=de&ls=1&mt=8.
 • English to Coptic Translator (2017). Pobrane z: http://www.bablefishfx.com/english-to-coptic-translator.
 • Everyday Phrases in Sahidic Coptic (2014). Pobrane z: https://www.youtube.com/watch?v=N2uUpAQaz4w.
 • Extinct Language: Coptic (2016). Pobrane z: https://prezi.com/enxc8ofyqspt/extinct-language-coptic.
 • Interaktywny (2018). Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/sjp/;2561758.
 • Isshak, N.S. (2006). A Course of Lessons in Coptic Language. Pobrane z: http://www.coptic.net/copticweb/contributions/copticlanguagelessons.pdf.
 • Iskander, M. (2017). Coptic place. Pobrane z: http://www.copticplace.com/index.html.
 • Makar, K. (2017). The Coptic Language Introduction. Pobrane 14.03.2017 z: http://www.suscopts.org/deacons/coptic/FT-Coptic%20Language-Lectures.pdf.
 • The Coptic Church (2016). Pobrane z: https://prezi.com/1hlyg0g_ydix/the-coptic-church.
 • The Coptic Language (2017). Pobrane z: http://www.powershow.com/view/3e29a6-NWI0Z/The_Coptic_language_powerpoint_ppt_presentation.
 • The Lord's Prayer (2009). Pobrane z: https://www.youtube.com/watch?v=tfHni7HERqI.
 • U practical coptic lessons (2014). Pobrane z: https://www.youtube.com/watch?v=G1A1wbDixsI.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c02981e8-4f62-42b2-863b-151318761e58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.