Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(55) | 82-98

Article title

The Usage Of Futures Contract s As A Collateral For Operational Risk Activities

Content

Title variants

PL
Wykorzystanie kontraktu futures jako forma zabezpieczenia operacyjnych działalności związanych z ryzykiem

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W pracy skupiono się na ryzyku związanym z walutami i opisano obecnie dostępne narzędzia, techniki, teorie i metody wspierania procesu zarządzania ryzykiem walutowym. Pierwsze dwa rozdziały poświęco teoriom ryzyka, szczególnie ryzyka walutowego. W trzecim rozdziale opisano wykorzystywane współcześnie rozwiązania zarządzania ryzykiem walutowym na podstawie dostępnej literatury. Opierając się na literaturze, wiedzy na temat rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorców oraz analizach poszczególnych przypadków, stwierdzono, że stosowanie kontraktów futures nie jest odpowiednim narzędziem, a promowanie kontraktów tego typu jako narzędzia zarządzania ryzykiem usypia czujność przedsiębiorców.
EN
The paper focuses on currency risk and describes currently available tools, techniques, theory and methods of supporting the process of currency risk management. The first two chapters contain the theory of risks, in particular currency risk. The next chapter describes currently used solutions for managing the currency risk based on the literature. Based on the literature, knowledge of solutions used by entrepreneurs and analyzed case studies it can be said that the inclusion of futures contract does not constitute a safe and appropriate tool and, in general, promoting futures contracts as a safe risk management tools is making – entrepreneurs lower their guard.

Year

Issue

Pages

82-98

Physical description

Contributors

 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Wrocławska
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

References

 • Bennet D. (2000), Ryzyko walutowe, instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Bishop M. (2009), The Economist: Economics: An A-Z Guide, Economist Books, London.
 • Chance D.M. (2008), Essays in derivatives risk transfer tools and topics made easy, Wiley & Sons, New Jersey.
 • Fabozzi F.J., Peterson Drake P. (2009), Finance: Capital Markets, Financial Management, and Investment Management, Wiley & Sons, New Jersey.
 • Gough L. (2011), Financial Times Guide to How the Stock Market Really Works, Financial Times, London.
 • Hull J. (1998), Kontrakty terminowe I opcje. Wprowadzenie, WIG PRESS, Warszawa.
 • Jajuga K. (2008), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jajuga K., Jajuga T. (2011), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaczmarek T.T. (2010), Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 • Maniów D. (2003), Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych, AJG Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz.
 • Misztal P. (2009), Finanse i rozliczenia międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • Okoń S., Matłoka M., Kaszkowiak A. (2009), Zarządzanie ryzykiem walutowym, One Press, Gliwice.
 • Orzeł J. (2012), Zarzadzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych, , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pelletier D. (2006), Asset pricing lecture 5 forward and futures, North Carolina State University, Raleigh.
 • Puszer B. (2010), Metody minimalizacji ryzyka kursowego w przedsiębiorstwie. Ryzyko w finansach i bankowości, Difin, Warszawa.
 • Samuelson P., Nordhaus W. (2012), Ekonomia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2008), Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Taylor F. (2010), Mastering derivatives markets, Financial Times Prentice Hall, London.
 • Tymoczko I. (2009), Sposoby zabezpieczania się polskich przedsiębiorstw niefinansowych przed ryzykiem kursowym, „Bank i Kredyt”, nr 3.
 • Weber E.J. (2008), A Short History of Derivative Security Markets, “Discussion Paper Business School University of Western Australia”.
 • Weron R. (2009), Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Whaley R. (2006), Derivatives: Markets, Valuation, and Risk Management, Wiley & Sons, New York.
 • Wilimowscy Z. i M. (2001), Sztuka zarzadzania Finansami, OPO, Bydgoszcz.
 • http:/www.financetrainer.com/fileadmin/inhalte/TOOLS_SKRIPTEN/0102_forwarde pdf [access: 26.10.2017].
 • http://www.gpw.pl/czym_sa_kontrakty_terminowe [access: 19.11.2017].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c02f25f2-57b8-4772-9bf0-3ccf2a211163
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.