Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 40 | 46-56

Article title

ZACHOWANIA ETYCZNE PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJACH W POLSCE – NARZĘDZIA DIAGNOZYZACHOWANIA

Content

Title variants

EN
ETHICAL BEHAVIOR IN ORGANIZATIONS IN POLAND – DIAGNOSTIC TOOLS

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje tematykę narzędzi kształtowania zachowań etycznych pracowników, która w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, wydaje się coraz bardziej zyskiwać na znaczeniu. W artykule przedstawiono autorski podział narzędzi na trzy grupy (narzędzia diagnostyczne, akty normatywne oraz narzędzi wspierające budowanie wysokiej jakości środowiska pracy) oraz zaprezentowano propozycję przebiegu procesu kształtowania zachowań etycznych pracowników. Proces ten rozpoczyna się od adekwatnego doboru narzędzi diagnostycznych, ich prawidłowego opracowania, zastosowania oraz profesjonalnego wnioskowania z otrzymanych wyników. Szczegółowa charakterystyka, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej tej grupy narzędzi stanowi główny cel artykułu.
EN
The article discusses the tools that shape staff ethical behavior, which seems to gain in importance in knowledge-based economies. The author presents her division of tools into three groups (diagnostic tools, normative acts and the instruments that support the development of high quality work environment) and a suggestion of the course of the development process of staff ethical behavior, which consists of an appropriate selection of diagnostic tools, their correct preparation, application and, finally, a professional conclusion drawn from the results obtained. A detailed characteristics of the tools, both from the theoretical and practical point of view, is the main objective of the article.

Year

Issue

40

Pages

46-56

Physical description

Dates

published
2016-07-04

References

  • Białas S., Litwin J., (2013), Satysfakcja z pracy i przejawy zachowań kontrproduktywnych wśród pracowników spółki przemysłu stoczniowego. Studium przypadku, Zarządzanie i Finanse 4/1.
  • Bugdol M. (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wyd. UJ, Kraków.
  • Organisations, RSA Journal.
  • Fobel, P., Fobelova D., (2007), Etyka i kultura w organizacji, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka, Tychy.
  • Work and Organizational Psychology, Blackwell, Oxford.
  • Gasparski W. (red.), (2003), Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
  • Griffin, R.W., (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  • Józefowicz B. (2010), Prorozwojowe zachowania pracownicze jako wynik pozytywnego potencjału organizacji, pozytywnej kultury organizacyjnej i pozytywnego klimatu organizacji [w:] Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Stankiewicz M. (red.), Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
  • Lewicka D. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Lewicka D., Michniak J. (2014), Rola kultury organizacji w procesie budowania wysokiej jakości środowiska pracy [w:] Metody zarządzania kulturą organizacyjną, Sułkowski Ł., Sikorski Cz., (red.), Difin, Warszawa.
  • Michniak J. (2015), Narzędzia kształtowania zachowań etycznych pracowników w zarządzaniu organizacją - niepublikowana praca doktorska
  • Mount M., Remus I., Johnson. E (2005), Relationship of personality traits and counterproductive work behaviors: The mediating effects of job satisfaction, Personnel Psychology no. 59.
  • Rollinson, D. (2008), Organisational Behaviour and Analysis: An Integrated App., Prentice-Hall, Harlow.
  • Schulz D. P., Schulz S. E., (2001), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN: Warszawa.
  • Spector P.E., Fox S. (2005), Counterproductive work behavior: Investigation of actors and targets, APA Books, Washington.
  • Stachowicz-Stanusch A., (2007), Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, OnePress, Gliwice.
  • Staw, B.M., Cohen-Charash, Y. (2005), The dispositional approach to job satisfaction: more than a mirage, but not yet an oasis, J Organisational Behavior, Vol. 26.
  • Stocki R., (2012), Audyt etyczny organizacji [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki Gasparski W., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Weiss, H.M. (2002), Deconstructing job satisfaction: separating evaluations, beliefs and affective experiences, HRM Review, Vol. 12 No. 2.
  • Zbiegień-Maciąg L. (2006), red. Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2300-6285

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0348574-dc01-47c4-94fc-c059fb703f57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.