Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(2) | 163–174

Article title

Starość (nie)wypowiedziana w późnej twórczości Julii Hartwig

Authors

Title variants

EN
The (un)told old age in the late works of Julia Hartwig

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest prześledzenie tematu starości w późnej twórczości Julii Hartwig. Punktem wyjścia jest odwołanie do prac badawczych podejmujących temat starości, topos Starego Poety oraz postać Starej Poetki. Celem artykułu jest szukanie odpowiedzi na następujące pytania: czy zapiski z Dziennika potwierdzają obserwacje dotyczące liryki jego autorki? Czy może pokazują inne oblicze poetki? Czy w dzienniku pojawia się ta osobista perspektywa, na której nieobecność w liryce wskazują badaczki? Wreszcie, jak obraz starości w dziennikach Julii Hartwig wygląda na tle innych polskich diarystek?
EN
The subject of this article is to trace the theme of old age in the late works of Julia Hartwig. The starting point is the reference to the research work taking about old age, the topos of the Old Poet and the figure of the Old Poetess. The purpose of this article is to look for answers to the following questions: is the diary similar to the poems by Julia Hartwig? Can it show the other face of the Julia Hartwig? Does the diary reveal a personal perspective, claimed by many scholars to be absent in her poetry? Finally, how does the image of old age in the diary of Julia Hartwig look in comparison toother Polish women’ diaries?

Year

Issue

Pages

163–174

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Szczeciński

References

  • Borowicz Sebastian, Hobot Justyna, Przybylska Renata, Stara rebeliantka. Studia nad semantyką obrazu, Wydawnictwo Sic!, Kraków 2010. Czyżak Agnieszka, O żalu. W: taż, Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011. Flakowicz-Szczyrba Marta, Poezja Julii Hartwig wobec egzystencji i metafizyki, „Pamiętnik Literacki” 2012, z. 2. Hartwig Julia, Bez pożegnania, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004. Hartwig Julia, Dziennik, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011. Hartwig Julia, Dziennik amerykański, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1980. Hartwig Julia, Wybrańcy losu, PIW, Warszawa 2006. Hartwig Julia, Zawsze powroty: dzienniki podróży, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001. Hartwig Julia, Zobaczone, Wydawnictwo a5, Kraków 2000. Hobot Justyna, Wobec śmierci i upojenia. Dionizyjska baba w polskiej literaturze współczesnej. W: Sebastian Borowicz, Justyna Hobot, Renata Przybylska, Stara rebeliantka. Studia nad semantyką obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010. Kałuża Anna, Julia Hartwig i „Julia Hartwig”. Zapisywanie siebie. Poszukiwanie podmiotu autorskiego w poezji Julii Hartwig. W: Literatura kobiet, literatura kobieca, kobiecość w literaturze, red. Bożena Witosz, „Język Artystyczny” nr 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004. Legeżyńska Anna, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 1999. Legeżyńska Anna, O pewnym nieistniejącym toposie liryki kobiecej. W: taż, Od kochanki do psalmistki... Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009. Legeżyńska Anna, Zobaczone, przeżyte (J. Hartwig). W: taż, Krytyk jako domokrążca. Lekcje literatury z lat 90., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002. Mazurkiewicz-Krauze Ilona, Czy topos Starego Poety istnieje w liryce kobiet? Na przykładzie poezji Adriany Szymańskiej. W: Starość raz jeszcze... (szkice), red. Józef Olejniczak, Stanisław Zając, Agencja Artystyczna Para, Katowice 2007. Mokranowska Zdzisława, Bycie młodym, bycie starym. Wprowadzenie w problematykę. W: taż, Młodość i starość. Studia o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009. Nasiłowska Anna, Wiara w zadanie, „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 4. Rodak Paweł, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2353-8694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0378535-a685-4ef0-8d5d-3c39eecc4548
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.