Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 19 | 4 | 49-65

Article title

Youth, Future and Faith

Authors

Content

Title variants

PL
Młodzi, przyszłość i wiara

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
W krajach zachodnich młodzież i wiara nie wydają się być blisko siebie. Początków tego zjawiska należy dopatrywać się w „proteście lat sześćdziesiątych”, przełomu który spowodował odwrócenie się wielu młodych ludzi od Kościoła katolickiego. Równocześnie wywołał on potrzebę promocji edukacji chrześcijańskiej i opieki nad młodzieżą ze strony Kościoła katolickiego. Niniejszy artykuł, w ramach edukacyjnej propozycji, uzasadnia jak ważne jest, aby pomagać młodym ludziom odkrywać wiarę chrześcijańską, jako istotną dla ich życia, przynoszącą poczucie wolności oraz dającą możliwość pozytywnego patrzenia w przyszłość. Wiara i przyszłość bowiem wiążą się ściśle ze sobą. W rzeczywistości, bycie wolnym nie oznacza możliwości wyboru spośród wielu opcji, jesteśmy wolni jedynie kiedy wybieramy dobro. Postawa ta polega na zdolności do zachowania własnego życia, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy ktoś nie żyje wyłącznie dniem dzisiejszym, lecz widzi przed sobą swoją przyszłość. Wiara chrześcijańska jest niezbędna, aby człowiek, zwłaszcza młody, dostrzegł, że istnieje przyszłość, nawet jeśli żyjemy w niepewności, jak to się dzieje dzisiaj, ponieważ Bóg chrześcijański to „Ten, który jest i który był, i który ma przyjść” (Ap 1,8). Z tego powodu wiara w Jezusa daje motywację do zachowania siebie samego.

Keywords

Year

Volume

19

Issue

4

Pages

49-65

Physical description

Dates

online
2016-12-27

Contributors

author
 • Catholic University of Sacred Heart, Milan, Italy

References

 • Alberigo G., A brief history of Vatican II, Orbis Books, New York 2006.
 • Arnobius, Adversus nationes, in: C. Marchesi, Arnobii adversus nationes libri vii (Corpus Scriptorum Latinorum Paravianum), Turin 1953.
 • Dean K.C., Almost Christian: What the Faith of Our Teenagers Is Telling the American Church, Oxford University Press, Oxford 2010.
 • DeKoven M., The Sixties and the Emergence of the Post-Modern, Duke University Press, Durham 2004.
 • Don Bosco, The Companion of Youth (1847), Preface.
 • Faggioli A., Melloni M., Vatican II: The Complete History, Paulist Press, Mahwah 2015.
 • Flannagan A., Calver A., 12 Disciples: Young People’s Stories of Crisis and Faith, Monarch Publications, London 2007.
 • Kinnaman D., Hawkins A., You Lost Me: Why Young Christians Are Leaving Church... and Rethinking Faith, Baker Books, Grand Rapids 2011.
 • Kinnaman D., Lyons G., Barna G., unChristian: What a New Generation Really Thinks About Christianity, Baker Books, Grand Rapids 2007.
 • Marwick A., Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States, Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Mitchell P., John Paul, We Love You, Franciscan Media, Cincinnati 2007.
 • Morgan I., From Sit-Ins to SNCC: The Student Civil Rights Movement in the 1960s, University Press of Florida, Gainesville 2012.
 • O’Malley J.W., What Happened at Vatican II, Harvard University Press, Cambridge (MA) 2010.
 • Putnam R.D., Our Kids: The American Dream In Crisis, Simon & Schuster, New York 2015.
 • Rainer T.S., Rainer J.W., The Millennials, B&H Publishing Group, Nashville 2013.
 • Sebanc M., Pope John Paul II: Education and Youth, Metropolitan Separate School Board, Toronto 1984.
 • Smith C., Snell P., Souls in Transition: The Religious and Spiritual Lives of Emerging Adults, Oxford University Press, Oxford 2009.
 • Vogel P., Generation Jobless?, Palgrave Macmillan, London 2015.
 • Willis J., 1960s Counterculture, ABC-CLIO, Santa Barbara 2015.
 • Wojtyla K., My Dear Young Friends, Saint Mary’s Press, Winona 2011.
 • Wojtyla K., Sources of Renewal: The Implementation of Vatican II, Harper and Row, New York 1980.
 • Wuthnow R., After the Baby-Boomers: How Twenty- and Thirty-Somethings Are Shaping the Future of American Religion, Princeton University Press, Princeton 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2450-5366

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c03ab2c1-e0cc-4585-99d6-1ec1539fd00e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.