Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 39 | 4 | 11-20

Article title

Specific image of the Church and evangelization in saint Bede the venerable’s commentary on the Apocalypse

Authors

Content

Title variants

PL
Osobliwości obrazu Kościoła i ewangelizacji w komentarzu do Apokalipsy św. Bedy Czcigodnego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Numerous passages of the Book of Revelations, beginning with the prologue (Rev. 1), through letters to the seven Churches (Rev. 2-3), to the vision of the Heavenly Jerusalem (Rev. 21), accentuate the image of the Church as well as the role of God’s word and the issuing necessity to preach it. Those themes found their reflection in the Commentary on the Apocalypse, composed by Bede the Venerable in the first period of his erudite exegetical creative output. This article, in three subsequent stages presents the following themes: 1) the image of the Church; 2) proclamation of the word of God by the Church; 3) attributes and tasks of God’s word preachers.
PL
W przesłaniu Księgi Apokalipsy w różnych miejscach, rozpoczynając od prologu (Rev 1), poprzez listy do siedmiu Kościołów (Rev 2–3), aż po wizję Niebieskiego Jeruzalem (Rev 21) mocno wyakcentowany został obraz Kościoła oraz rola słowa Bożego, a w związku z tym – również konieczność jego głoszenia. Tematy te znalazły swoiste odzwierciedlenie w Komentarzu do Apokalipsy, który Beda Czcigodny skompilował już w pierwszym okresie swojej pełnej erudycji twórczości egzegetycznej. Niniejszy artykuł w trzech odsłonach ujmuje tematy: 1) obrazu Kościoła; 2) głoszenia przez Kościół słowa Bożego; 3) zadań u przymiotów głosicieli słowa.

Year

Volume

39

Issue

4

Pages

11-20

Physical description

Dates

printed
2018-12-31

Contributors

References

 • Bede the Venerable .Expositio Apocalypseos, edited by J.-P. Minge, PL 93, col. 129-206.
 • Bede the Venerable. In Esdram et Nehemiam prophetas allegorica expositio, edited by J.-P. Migne, PL 91, col. 807-924.
 • Bede the Venerable . In Lucae evangelium expositio, edited by J.-P. Migne, PL 92, col. 301-634.
 • Bede the Venerable. In Actus Apostolorum, edited by J.-P. Migne, PL 92, col. 937-996.
 • Bede the Venerable. In epistolam Iacobi, edited by J.-P. Migne, PL 93, col. 9-42.
 • Bede the Venerable. In Epistolam beati Petri secundam, edited by J.-P. Migne, PL 93, col. 67-86.
 • Bede the Venerable . Homilia V. In dominica secunda post octavas paschae, edited by J.-P. Migne, PL 94, col. 154-158
 • Bede the Venerable. Historia ecclesiastica gentis anglorum, edited by J.-P. Migne, PL 93, col. 21-290.
 • Caputa, Giovanni. 2002. Il sacerdozio dei fedeli secondo San Beda. Un itinerario di maturità cristiana. Monumenta Studia Instrumenta Liturgica. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
 • Martin, Lawrence T. 2010. “Bede and preaching.” In The Cambrigde Companion to Bede, edited by Scott DeGregorio, 156-169. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sztuk, Dariusz. 2014. „Pryncypia ewangelizacji w dziełach egzegetycznych Bedy Czcigodnego.” Seminare 4: 11-22.
 • Wojciechowski, Michał. 2012. Apokalipsa świętego Jana. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 20. Częstochowa: Edycja św. Pawła.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0413fce-a0cd-4b6b-a2fa-51fc7e138d36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.