Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 1 | 155-163

Article title

Kupní rozhodování zákazníků podle ceny a kvality zboží

Content

Title variants

EN
Customer Purchase Decisions by Price and Quality Products

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Kupní síla obyvatel České republiky prudce klesá. Zaměstnavatelé, zejména v neziskových organizacích snižují stavy, mzdy jsou v tom lepším případì "zmraženy", ba dokonce snižovány - ve státním sektoru až o 10 %. Vezmeme-li v úvahu, že práceschopných občanů v ČR (vìk 18 - 60) je cca 4,7 milionů a z toho asi 17 % jsou zaměstnanci neziskové sféry, dospějeme k závěru, že zhruba 800 tisíc pracujících úředníků, učitelů (přidáno dostali jen mladí, začínající kantoři), školních THP pracovníků, zaměstnanců v infrastruktuře (MHD), v příspěvkových organizacích (technické služby měst) má ve srovnání s rokem minulým nižší příjmy a tím i nižš kupní sílu. Ceny spotřebního zboží naproti tomu výrazně vzrostly, což se promítá nejen do větších výdajů na bydlení (plyn, elektřina), ale i do oblasti základních potravin a pohonných hmot. V této úvodní prezentaci jsme se zaměřili na analýzu preferencí spotřebitelů, na kvalitu a cenu nakupovaných výrobků.
EN
The purchasing power of Czech people is rapidly declining. Employers, especially in not-prot enterprises reduce their staff, wages are at best "frozen" even reduced, { in the public sector up to 10 percent. Taking into account that 17 % are employees of non-profit sector, the conclusion is that about 800 000 workers are officials, teachers (only young, beginning teachers got a rise), school staff, employees in the infrastructure (urban transport), the contributory organizations (technical services) in comparison with the previous year's lower income and thus lower purchasing power. If the Czech republic has approximately 4.7 million people able to work, from that 17 procent is sta from non-profit organizations it follows that approximately 800 000 clerks, teachers, technical-economic workers from schools and universities, workers in the infrastructure and workers from allowance organization have lower purchasing power in comparison with the last year. Prices of consumer goods, however, increased significantly, which is reflected not only in more spending on housing (gas, electricity), but also in the eld of basic foodstus and fuel. In this introductory presentation, we focused on the analysis of consumer preferences for quality and price of purchased products.

Journal

Year

Volume

1

Pages

155-163

Physical description

Dates

published
2012-06-20

Contributors

  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  • redakcevste@gmail.com

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c04323d5-819a-40e5-850e-21d3b9158ea8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.