Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1996 | 1 | 21-25

Article title

Związki krzemoorganiczne w konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych

Content

Title variants

EN
Organosilicone Compounds in the Conservation of Stone Historical Objects

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
This is a presentation of heretofore methods of applying non-organic and organic silicone compounds in the conservation o f stone monuments. The author also examines contemporary research into the application of organosilicone compounds for an initial and structural impregnation of stones, the supplementation of gaps and water repellence. Finally, she discusses the virtues and faults of the use o f particular organosilicone compounds.

Year

Issue

1

Pages

21-25

Physical description

Dates

published
1996

Contributors

References

 • A. H. Church, Stone Preserving and Colouring, Cements, British Patent 220, Jan. 28.1862.
 • L. Kessler, Sur un procede de durcissement des pierres calcaires tendress an moyen des fluosilikates d base d ’oxydes insoluble, „Compte Rendu, Academie des Sciences, Institute de France”, R. 96, 1883, s. 1317-1319.
 • W. Domasłowski, D. Sobkowiak, J. Wiklendt, Zastosowanie hydrolizy kwasu krzemowego do wzmacniania kamieni, „Zeszyty Naukowe UMK", R. XIV, 1990, s. 3-23.
 • V. Bażant, V. Chwalowsky, J. Rathousky, Silikony, Warszawa 1995, s. 10.
 • F. S. Kipping, Proceedings Chemical Society, London 1904, s. 15.
 • Anon, Stone-Preserving Processes: Royal Institute of British Architects, „The Builder” 19, 1861, s. 103-105.
 • J. Blaźej, J. Doubrava, J. Rathousky, Poużiti organokfemicitych latek pro konsewacie restauraci ćasti piscovcoveho zabradli letohradku V Karlovske zahradle, „Zpravy Pamatkove Pćće” 1959, nr 19, s. 69-80.
 • J. W. Łukaszewicz, Wpływ starzenia żywic alkoksypolisiloksanowych na właściwości wzmocnionych obiektow zabytkowych, praca doktorska, Archiwum Zakładu Konserwacji Elementow i Detali Architektonicznych UMK, 1987, s. 152.
 • W. Domasłowski, J. W. Łukaszewicz, Possibilites o f Silica Application in Consolidation of Stone Monuments (w:) VIth International Congress on Deterioration and Conservation o f Stone, Toruń, 12-14.09.1988, s. 572.
 • W. Domasłowski, Restoration Program fo r Moai on Ahu Tongariki, uzupełnienie raportu, mpis, 1 .
 • J. W. Łukaszewicz, The Application o f Silicone Products in the Conservation of Volcanic Tuffs, Lavas and Volcanic Tuffs (w:) Proceeding o f the International Meeting, Easter Island, Chile, October 25-31.1990, s. 191- 202.
 • J. Wilga, Uzupełnianie ubytkow w wapieniach zaprawami alkoksypolisiloksanowymi, Toruń 1975, praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof, dr hab. W. Domasłowskiego w Zakładzie Konserwacji Elementow i Detali Architektonicznych UMK;
 • M. Zakrzewska, Badania nad zastosowaniem związkow krzemoorganicznych do kitow uzupełniających ubytki w kamiennych obiektach zabytkowych, cz. I, „Zeszyty Naukowe UMK”, 1983, s. 172.
 • H. Ettl, Kieselsaureestergebundene Steinersatzmassen, praca doktorska, Institut fur Allgemeine und Angewandte Geologie der Universitat Munchen, November 1987.
 • J. W. Łukaszewicz, Badanie możliwości uzupełniania ubytkow w kamiennych obiektach zabytkowych zaprawami o spoiwie krzemoorganicznym (w:) Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytkow kultury materialnej, Toruń 1993, s. 161.
 • J. W. Łukaszewicz, Badania nad zaprawami o spoiwie krzemoorganicznym do uzupełniania ubytkow w wapieniach, mpis, sprawozdanie w ramach grantu UMK, 1993-
 • D. Sobkowiak, Badania nad zastosowaniem żywic silikonowych typu Adhesil K - l do sporządzania kitow oraz imitacji kamieni naturalnych (w:) Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki, op. cit., s. 172.
 • W. Domasłowski, M. Kęsy-Lewandowska, Investigation on Applicability o f Silicone Caoutchoucs to Hydrophobing sandstone (w:) Vlth International Congress on Deterioration and Conservation of Stone..., s. 577-602.
 • R. Snethlage, Uberlegungen zur Hydrofobierung von Kalkstein (w:) Sitzung des Arbeitskreises, Munchen, 6-7 Marz, s. 104;
 • M. Puchaczewska, Hydrofobizacja wapienia pińczowskiego po wstępnym wzmocnieniu preparatem Steinfestiger OH, Toruń 1991, praca magisterska wykonana pod kierunkiem J. W. Łukaszewicz, Archiwum Zakładu Konserwacji Elementow i Detali Architektonicznych UMK.
 • J. Ciabach, J. W. Łukaszewicz, Silicone Emultion Concentrate VP 1311 as a Water Repellent fo r Natural Stone (w:) Conservation of Stone and Other Materials, Paris 29.06.-1.07. 1993, s. 697-704.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0029-8247

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c045944b-3fa5-4f54-bfb2-a97654b52a32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.