Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 (63) | 35-48

Article title

Profil użytkownika mediów społecznościowych – osobisty newsroom 2.0?

Authors

Content

Title variants

EN
User’s profile in social media – personal newsroom 2.0?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje podobieństwa między profilem użytkownika a tradycyjnymi redakcjami w mediach społecznościowych. Użytkownicy dystrybuują i określają, jakie materiały znajdą się w obiegu informacyjnym. Personalizacja własnego profi lu pozwala zarówno na indywidualne kształtowanie wewnętrznej przestrzeni informacyjnej, jak i samych przekazów. Użytkownicy i przedsiębiorstwa medialne uczestniczą w tych samych etapach tworzenia informacji oraz wykorzystują te same narzędzia oferowane przez serwisy społecznościowe w celu dystrybucji przekazów.
EN
The article presents the similarities between user profile and traditional newsroom in social media. Users are able to distribute and specify which materials will be a part of information flow. Personalization of their own accounts allows users for shaping internal information space and external sphere of disseminated news. Users and media companies participate in the same stages of news creationand use similar tools offered by social networking sites for messages distribution.

Year

Issue

Pages

35-48

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c04f2563-72bd-4f3b-9876-84737dfb6703
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.