Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5 | 2 | 61-66

Article title

Współczesne technologie informacyjne źródłem przemian zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Content

Title variants

EN
Modern information technologies change the source of an integrated early childhood education

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Etap edukacji wczesnoszkolnej w założeniu integracyjnego, całościowego nauczania powinien przygotowywać uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym nie tylko w ramach zajęć komputerowych. Dlatego też tematem niniejszego opracowania uczyniono analizę źródeł przemian w procesie edukacji wczesnoszkolnej w kontekście reform Ministerstwa Edukacji Narodowej.
EN
In order to create an inclusive and holistic educational experience for the early childhood stage of education, students should not only be prepared in computer classes and programs. Therefore, the focus of this study is to analyze the sources of change in the process of early childhood education in the context of the reform of the Ministry of National Education.

Year

Volume

5

Issue

2

Pages

61-66

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

References

 • Banaszkiewicz T. (2003), Z najnowszych badań nad wczesną edukacją dziecka, red. T. Banaszkiewicz, W. Szlufik, A. Pękala, Częstochowa.
 • Furmanek M. (2002), Miejsce przedmiotu „Media w edukacji” w systemie kształcenia pedagogów [w:] Media i edukacja w dobie integracji, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Poznań.
 • Furmanek W. (2008), Niezbędność systemowego podejścia do pedagogicznej problematyki opracowań multimedialnych [w:] Dydaktyka informatyki. Multimedia w teorii i praktyce szkolnej, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Rzeszów.
 • Gawlik S. (2003), Tradycje edukacji zintegrowanej [w:] Z najnowszych badań nad wczesną edukacją dziecka, red. T. Banaszkiewicz, W. Szlufik, A. Pękala, Częstochowa.
 • http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/program-darmowy-podrecznik/1003-darmowepodreczniki- rada-ministrow-przyjela-projekt-ministerstwa-edukacji-narodowej – dostęp dnia: 23.04.2014 r.
 • http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf – dostęp dnia: 23.04.2014 r.
 • Iskierka S., Krzemiński J., Weżgowiec Z. (2008), Wpływ zmian technologicznych w teleinformatyce na postrzeganie roli multimediów we współczesnej dydaktyce [w:] Dydaktyka informatyki. Multimedia w teorii i praktyce szkolnej, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Rzeszów.
 • Kaczmarek ś. (2002), Psychopedagogiczne aspekty nauczania wspomaganego komputerowo dzieci w młodszym wieku szkolnym [w:] Media i edukacja w dobie integracji, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Poznań.
 • Miko J. (2003), Zintegrowane nauczanie wczesnoszkolne [w:] Z najnowszych badań nad wczesną edukacją dziecka, red. T. Banaszkiewicz, W. Szlufik, A. Pękala, Częstochowa.
 • Morańska D. (2013), Zastosowanie netbooków w klasach I–III a efekty kształcenia [w:] Człowiek – Media – Edukacja, red. J. Morbitzer, E. Musiał, Kraków.
 • Ordon U. (2008), Innowacje pedagogiczne jako wymóg nowoczesności w edukacji przedszkolnej i szkolnej [w:] Tradycja i nowoczesność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. U. Ordon, A. Pękala, Częstochowa.
 • Ordon U., Skoczylas-Krotla (2003), Środki masowego przekazu – szansą czy zagrożeniem w procesie edukacji dziecka [w:] Z najnowszych badań nad wczesną edukacją dziecka, red. T. Banaszkiewicz, W. Szlufik, A. Pękala, Częstochowa.
 • Pachociński R. (2002), Technologia a oświata, Warszawa.
 • Szabłowski S. (2011), Technologia Web 2.0 jako środowisko dydaktyczne w szkole społeczeństwa wiedzy [w:] Dydaktyka informatyki. Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Rzeszów.
 • Walat W. (2007), Edukacyjne zastosowanie hipermediów, Rzeszów

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0593dd2-db5f-485c-8b30-9d95ab9aad37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.