Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3 | 6-18

Article title

Interesy ofensywne unijnych przedsiębiorstw w kontekście negocjowanej umowy o strefie wolnego handlu UE-Japonia

Authors

Content

Title variants

EN
Offensive Interests of EU Companies in the Context of Negotiated EU-Japan FTA Agreement

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W 2013 r. Unia Europejska oraz Japonia rozpoczęły rokowania na temat kompleksowego po-rozumienia handlowego, którego celem jest utworzenie wspólnej strefy wolnego handlu. Nowa umowa powinna regulować szeroki zakres kwestii gospodarczo-handlowych odnoszących się nie tylko tradycyjnie do taryf celnych, handlu towarowego i usługami, ale także w szerokim ujęciu do barier o charakterze pozataryfowym, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ochrony własności intelektualnej, polityki konkurencji czy zamówień publicznych. Z perspektywy unijnej podjęte rokowania i negocjowane porozumienie są szansą na zwiększenie otwartości japońskiego rynku dla europejskich eksporterów i inwestorów oraz zniesienie wielu istniejących barier pozataryfo-wych, mających negatywny wpływ na rozwój handlu i inwestycji. Celem artykułu jest próba zdefiniowania najważniejszych barier/wyzwań w dostępie europej-skich towarów, usług i inwestycji do japońskiego rynku. Ogólne wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy wskazują, iż istniejące bariery w dostępie do rynku Japonii mają głównie charakter pozataryfowy (przy relatywnie niskich cłach w japońskim imporcie towarów z UE). Są one przy tym największym wyzwaniem dla europejskich negocjatorów w zakresie poprawy dostępu do japońskiego rynku, a ustalenie zasad w tym zakresie pozostaje jedną z najważniejszych przeszkód na drodze do osiągnięcia porozumienia UE-Japonia.
EN
In 2013 the European Union and Japan launched negotiations on a trade and economic agreement, of which the strategic aim is to create a free trade area between the parties. The new comprehensive agreement should include a broad spectrum of economic issues not only tradition-ally relating to tariffs, trade in goods and services, but also more broadly to non-tariff barriers, foreign direct investments, intellectual property rights, competition policy as well as public pro-curement. For the EU the negotiations and agreement are an opportunity to improve openness of the Japanese market for European exporters and investors and to abandon many non-tariff barriers that have burdensome effects on trade and investments. The general objective of the article is to identify main barriers/challenges for European enter-prises in access to the Japanese market for European goods, services and investments. The con-ducted analysis points to the following general conclusion: the existing barriers are mostly non-tariff barriers (there are relatively low tariffs for goods imported to Japan from the EU), which are both the biggest challenge for EU negotiators in improving access to the Japanese market and one of the main stumbling blocks slowing down the progress of the entire process of EU-Japan FTA negotiations.

Year

Issue

3

Pages

6-18

Physical description

Dates

published
2016-05-2016-06

Contributors

  • Katedra Europeistyki, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

References

  • Berkofsky A., EU-Japan relations from 2001 to today: achievements, failures and prospects, “Japan Forum”, 2012, Vol. 24, Issue 3.
  • De Prado C., Prospects for the EU-Japan Strategic Partnership: a Global Multi-Level and SWOT Analysis, EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, Florence & Tokyo, 2014.
  • Fukukawa S., Knock down barriers to FDIs, “The Japan Times”, 30.08.2013.
  • Griek L., Government Procurement in Japan. Obstacles and Opportunities for European SMEs, EU-Japan Centre for Industrial Co-operation, 2014.
  • Mazur G., Negocjacje handlowe Unia Europejska – Japonia. Wyzwanie dla Unii Europejskiej w dostępie do japońskiego rynku, (w:) E. Małuszyńska, G. Mazur, P, Idczak (ed.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.
  • Solis M., Can FTAs Deliver Market Liberalisation in Japan? A study on Domestic Political Determinants, “Review of International Political Economy”, 2010, Vol. 17, Issue 2.
  • Sunesen E.R., Francois J.F., Thelle M.H., Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan. Final Report, Copenhagen Economics, Copenhagen 2009.
  • Waldenberg F., EU-Japan relations – past, present and future, 2013, http://ffj.ehess.fr/index/article/303/eu-japan-relations-past-present-and-future.html

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c059f023-98cd-461d-a8b0-44ab5831e0a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.