Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 120 | Tom 1 | 473 - 483

Article title

Samorząd terytorialny w perspektywie sterowania przez racjonalnego prawodawcę

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Territorial self-government from the point of view of governance by a rational lawmaker

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Założenie racjonalnego prawodawcy to nieodłączny element argumentacyjny klasycznej dogmatyki prawniczej i prima facie nie przystaje do koncepcji sterowania, która została wypracowana na gruncie szeroko pojętych nauk administracyjnych i która zajmuje się celowym i zamierzonym kształtowaniem rzeczywistości społecznej. Jednak zwłaszcza w odniesieniu do samorządu terytorialnego, jako podmiotu samodzielnego, działającego w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, rozpatrywanie tej instytucji ze szczególnym uwzględnieniem ambiwalencji podmiotu sterowanego i jednocześnie sterującego otwiera interesującą perspektywę badawczą.
EN
The concept of the rational lawmaker is an inherent part of classic legal dogmatics and, at first glance, does not suit the concept of governance that has been developed in the area of broadly-understood administrative studies and deals with the deliberate and intentional formation of social realities. However, viewing this institution as a controlled and simultaneously controlling entity opens up an interesting research perspective, especially with respect to territorial self-government, as an independent entity operating in its own name and at its own risk.

Year

Volume

120

Issue

Pages

473 - 483

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Wrocławski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c05cc4d2-23b1-42aa-8363-0fdd24ff59f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.