Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 167 | 329-338

Article title

Тема смерти в творчестве Леонида Зурова

Authors

Title variants

Languages of publication

RU

Abstracts

EN
The theme of death in the works of Leonid Zurov The article deals with the theme of death in the works of the writer of young emigration Leonid Zurov (based on short stories and novels: Cadet, Ancient Path, Field, Blue Cow-wheat, Stage in Narva, Dagmar Forest). The presentation of this motif in the writer’s work has a cross-sectional character. The theme of death is central in the works of Zurov. In his works he represents events from the times of the Russian Revolution, World War I and the civil war in Russia — shows the tragedy of armed conflicts, which entail the death of many people. Wars, revolutions and other social cataclysms, according to Zurov, break the natural course of life and contradict laws of natural being. In order to artistic expression of his ideas, the writer uses mythological images and motifs related to death (folklore, evangelical, eschatological writings). Tragedy in revealing the theme of death is removed due to the writer’s artistic philosophy, in which the world appears as a harmonious and expedient unity of existence. The teleological nature of being in the artistic world of Zurov is based on two most important ideas: the idea of the inclusion of a person in the circle of natural existence and the humanistic idea of the self-worth of each human life.
PL
Temat śmierci w twórczości Leonida Zurowa W artykule autorka analizuje temat śmierci w twórczości pisarza młodej emigracji rosyjskiej — Leonida Zurowa (na podstawie opowiadań i powieści: Kadet, Dawna podróż, Pole, Ivan-da-marya, Poziom w Narwie, Dagmarski las). Przedstawienie tego motywu w twórczości pisarza ma w pracy charakter przekrojowy. Zurow opisuje w swoich dziełach wydarzenia z czasów rewolucji rosyjskiej, I wojny światowej oraz wojny domowej w Rosji — pokazuje tragedię konfliktów zbrojnych, pociągających za sobą śmierć wielu osób. Według pisarza wojny, rewolucje i inne kataklizmy społeczne naruszają bieg życia i są sprzeczne z prawami naturalnej egzystencji. W celu artystycznej ekspresji swoich idei pisarz ucieka się do mitologizacji obrazów i motywów związanych ze śmiercią (folklor, ewangelia, pisma eschatologicze). Odsuwa tragedię na bok dzięki swojej filozofii, według której świat to harmonijna jedność wszystkich rzeczy. Zdaniem autorki opracowania teleologiczny charakter istnienia w literackim świecie Zurowa opiera się na dwóch najważniejszych ideach: idei włączenia człowieka do kręgu naturalnej egzystencji i humanistycznej idei godności każdego życia ludzkiego.

Year

Volume

167

Pages

329-338

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Moskwie, Rosja

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c05d3065-1a2c-4924-bff4-206bf24ee014
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.