Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 44 cz. 1 | 350-359

Article title

Wykorzystanie metod komunikacji w organizacjach Polski południowej

Authors

Content

Title variants

EN
The Use of Communication Methods in the South Poland Organizations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zawiera krótki opis metod komunikacji, takich jak: wywiady, zebrania, sesje Lessons Learned, moderacja, ankiety, skrzynki pomysłów. Główną częścią artykułu są wyniki badań nad wykorzystaniem metod komunikacji. Autor rozwiązał problem badawczy poprzez realizację trzech zadań: kalkulację procentu firm wykorzystujących daną metodę komunikacji, kalkulację procentu firm wykorzystujących daną metodę komunikacji z określoną częstotliwością w ciągu roku, zbadanie czynników decydujących o częstości wykorzystania metod komunikacji. Autor badając czynniki wykorzystania metod komunikacji uwzględnił liczbę pracowników organizacji, stanowisko respondenta, dział organizacji, w którym pracował etc.
EN
The article contains a short description of communication methods such as interviews, meetings, Lessons Learned sessions, moderation, surveys, ideas boxes . Research results about frequency of use of communication methods constitute the main part of the article. The author resolved the research problem through the realization of three tasks: the calculation of the percentage of companies using a given communication method, the calculation of the percentage of companies using given communication method with the certain frequency in the year, research of communication methods use factors. When researching communication methods use factors the Author took into account the number of employees in an organization, respondent’s position, department of organiza-tion he or she worked for etc.

Year

Volume

Pages

350-359

Physical description

Contributors

 • Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Adler R.B., 1989, Communicating at work, McGraw-Hill, Inc., New York.
 • Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F., 2006, Relacje interpersonalne – proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Andrews P.H., Baird Jr. J.E., 1989, Communication for Business and the Professions, Wm. C. Brown Publishers, Dubuque.
 • Berłowski P., Dobry pracownik to pracownik doinformowany, „Personel” 2003, nr 22.
 • Carrillo P., Lessons Learned practices in the engineering, procurement, construction sector, “Engineering, Construction and Architectural Management” 2005, Vol. 12, No. 3, http://dx.doi.org/10.1108/09699980510600107.
 • Fisher D., 1993, Communication in organizations, West Publishing Company, St. Paul.
 • Łasiński G., 2007, Rozwiązywanie problemów w organizacji. Moderacje w praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Noga-Bogomilski A., 2007, Specyfika wybranych metod zbierania danych w badaniach ilościowych [w:] Badania marketingowe, Od teorii do praktyki, red. D. Maison, A. Noga-Bogumilski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Pisarek W., 2008, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., 2003, Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa.
 • Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., 2011, Komunikowanie w organizacjach społecz-nych, Difin, Warszawa
 • Rostek R., Kurda W., Dobrze poinformowany osiąga lepsze wyniki. Narzędzia komunikacji wewnątrz firmowej wspomagające budowanie zaangażowania pracowników – według badań GFMP Management Consulatants, „Personel” 2005, nr 2.
 • Stefaniuk T., 2014, Komunikacja w zespole wirtualnym, Difin SA, Warszawa.
 • Trębecki J., 2012, Konwergencja obszarów komunikowania wewnętrznego – ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Winkler R., 2013, Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Wolters Kluver Polska Sp. z o.o.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c06a8467-a40b-442c-8ea7-cdd3379e7fa4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.