Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 51-59

Article title

Ekonomia współdzielenia jako alternatywny kierunek rozwoju miast

Authors

Content

Title variants

EN
Sharing economy as an alternative direction for cities development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ekonomia współdzielenia wpisuje się w obszar ekonomii społecznej i oznacza nowy nurt ekonomiczno-społeczny zbudowany wokół zasobów ludzkich i materialnych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teoretycznego oraz praktycznego podejścia do ekonomii współdzielenia w kontekście miejskiej problematyki. W artykule jako metodę gromadzenia wiedzy wykorzystano metodę studiów literaturowych z zakresu ekonomii współdzielenia. Myślenie o przyszłości miast powinno być ukierunkowane na tworzenie nowych strategii wspólnotowych, w których realizacji pomóc może ekonomia współdzielenia. Gospodarka dzielenia się daje szereg rozwiązań, które można uwzględnić w strategii rozwoju polskich miast, aby poprawić jakość życia mieszkańców.
EN
The sharing economy is becoming part of an area of the social economy and constitutes new economicsocial course built around human and financial resources. The purpose of this article is presentation of theoretical and practical approach towards sharing economy in the context of municipal issues. As a means of pooling expertise the article uses literature studies in the scope of sharing economy. Thinking about the future of cities should be directed at creating new community strategies, in which the idea of sharing economy can be helpful. The sharing economy is giving a number of solutions which it is possible to take into account in the development strategy of Polish cities in order to improve the quality of life of residents.

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

 • Cieślak B. (2015). „Ekonomia współdzielenia”, Magazyn Miasta, 1(9). Dorda K. (2015). „Sharing economy – wspólnotowa strategia rozwoju miast”, Magazyn Miasta, 1(9).
 • Hausner J. (2016). „Miasta – idea i rola kultury w jego rozwoju”, w: J. Hausner (red.), Kultura i rozwój. Kraków: Wydawnictwo UEK, UW.
 • Martin E., Shahenn S. (2011). „The Impact of Carsharing on Public Transit and Non-Motorized Travel: An Exploration of North American Carscharing Survey Data”, Energies, nr 4.
 • Montgomery C. (2015). Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta. Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek.
 • Muller J. (2012), „With Driverless Cars, Once Again It Is California Leading the Way”, Forbes, http://www.forbes.com/sites/joannmuller/2012/09/26/with-driverless-cars-once-again-it-is-california-leading-theway/ (dostęp: 14.10.2016).
 • Obarska M. (2016). „Architektura – dowód w sprawie”, Magazyn Miast, 2(14).
 • Ostrom E. (2002). The Drama of Commons: The Evolution of Institution for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ostrom E. (2009). Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. Prize Lecture, December 8, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2009/
 • ostrom_lecture.pdf (dostęp: 03.02.2017).
 • Raport (2016). Współdziel i rządź. Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje. Warszawa: PwC Polska.
 • Rifkin J. (2016). Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Warszawa: Studio EMKA.
 • Shaheen S. A. (2012). Public Bikesharing in North America: Early Operator and User Understanding. MTI Report 11-26. San Jose: Mineta Transportation Institute.
 • Walsh B. (2011). „10 Ideas that Will Change the World. Today’s Smart Choice: Don’t Own. Share”, Time, 17 March, http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717,00.html
 • (dostęp: 12.10.2016).
 • Wilkin J. (2007). „Czym jest gospodarka społeczna i jakie ma znaczenia we współczesnym społeczeństwie?, Ekonomia Społeczna, nr 1.
 • World Bank (2013). Planning, Connecting, and Financing Cities – Now. Priorities for City Leaders. Washington DC: The World Bank.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c06ae176-447d-4742-a41e-95a688004fe9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.