Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 | 2 | 135-144

Article title

Umowy o świadczenie usług marketingowych zawierane z przewoźnikiem lotniczym w świetle reguł pomocy państwa. Glosa do decyzji Komisji (UE) 2015/1227 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.22614 (C 53/07) wdrożonej przez Francję na rzecz Izby Handlowo-Przemysłowej w Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services i Transavia

Content

Title variants

EN
Marketing services agreements concluded with an airline in light of EU State aid rules. Commentary to Commission Decision (EU) 2015/1227 on State aid SA.22614 (C 53/07) implemented by France in favour of the Chamber of Commerce and Industry of Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services and Transavia

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Volume

5

Issue

2

Pages

135-144

Physical description

Dates

online
2016-04-30
printed
2016-04-30

Contributors

  • adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

References

  • Jarecki, S. (2015). Nowe podejście Komisji Europejskiej do publicznego finansowania budowy infrastruktury transportowej – konsekwencje orzeczenia w sprawie Leipzig-Halle. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 1.
  • Jurkowska-Gomułka, A., Krajewska E. i Skoczny, T. (2013). EU state aid regime for the construction of aviation facilities and air port operations. W: F. Czernicki, T. Skoczny (red.), Polish Airports in the European Union – Competitive Challenges, Regulatory Requirements and Development Perspectives, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
  • Kociubiński, J. (2012). Kryterium korzyści w kontroli pomocy publicznej w prawie UE. Europejski Przegląd Sądowy, 12.
  • Kociubiński, J. (2014). Rabaty udzielane niskokosztowym liniom lotniczym przez regionalne porty lotnicze w świetle unijnego prawa pomocy publicznej. Europejski Przegląd Sądowy, 6.
  • Nicolaides, P. i Schoenmaekers, S. (2015). The Concept of 'Advantage' in State Aid and Public Procurement and the Application of Public Procurement Rules to Minimise Advantage in the New GBER. European State Aid Law Quaterly, 1.
  • Nykiel-Mateo, A. (2009). Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Quigley, C. (2015). European State Aid Law and Policy. Oxford-Portland: Hart Publishing.
  • Schmauch, M. (2012). EU Law on State Aid to Airlines. Law, Economics and Policy. Berlin: Lexxion.
  • Semeniuk, P. (2015). Koncepcja jednego organizmu gospodarczego w prawie ochrony konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-5749

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c06eabad-db10-44ff-b297-fe8665d95f55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.