Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3/1 | 177-188

Article title

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY SPOŻYWCZEJ

Content

Title variants

EN
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE FOOD INDUSTRY

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wprowadzanie systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie jest coraz bardziej znaną i efektywną metodą wzrostu efektywności gospodarowania. Systemy zarządzania jakością nie są tylko sposobem na poprawę ogólnej rentowności firmy; systemy te wzmacniają także pozycję przedsiębiorstwa na rynku i powiększają zaufanie klientów. W artykule zaprezentowano wybrane aspekty realizacji systemu zarządzania jakością we wszystkich procesach logistycznych: zaopatrzeniu, produkcji i dystrybucji w branży spożywczej. Jako przykład posłużyła GoodMills Polska, największe w Europie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji mąki, kasz i otrębów
EN
Introduction of quality management systems in the enterprise is increasingly wellknown and effective way to increase economic efficiency. Quality management systems are not only a way to improve the overall profitability of the company, the systems also strengthen the market position of the company and increase customer confidence. The paper presents selected aspects of the implementation of the quality management system in all logistic processes: procurement, production and distribution in the food industry. As an example, served GoodMills Poland, Europe's largest company specializing in the production of flour and bran.

Year

Issue

3/1

Pages

177-188

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Naukowe Koło Ekonomi SGE
 • Sopocka Szkoła Wyższa

References

 • Błeszyński T., „Z ISO 9000 pod rękę”, ALFA-WERO, Warszawa 1994.
 • Byrne J.A., Brandt R, “The Virtual Corporation”, Business Week, 8.02.1993.
 • Dwiliński L., „Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów”. OW PW, Warszawa 2000.
 • Konkel J., ,,Jakość”, dziennik Puls Biznesu, wyd. czwarte, 17 maj 2004.
 • Łańcucki J. „Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie”, OW OPT, Bydgoszcz 1997.
 • Matwiejczuk R., „Zarządzanie marketingowo-logistyczne, Wartość i efektywność”, Wyd.1, Wydawnictwo C.H. Beck, 2006, s. 206.
 • PN-EN 9001/2008, PN EN ISO 22000: 2005.
 • Puźniak U., „Dobra Praktyka Produkcyjna i Higieniczna w małych i średnich piekarniach”, tom trzeci, Warszawa 2001.
 • Staszewska E., „ABC Systemu HAACP”, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, nr 9/2003.
 • Steinback H. H. ,,TQM Komplekowe Zarządzanie Jakością”, Placet, Warszawa 1998.
 • Świerczek A., „Teoretyczne podstawy koncepcji zarządzania logistycznego – próba syntezy”, Część I., „Logistyka”nr 3/2006, A. Świerczek, „Teoretyczne podstawy koncepcji zarządzania logistycznego – próba syntezy”, Część II.„Logistyka”, nr 4/2006.
 • Wawak S., „Zarządzanie jakością – Teoria i praktyka”, Helion, Gliwice 2002.
 • http://www.brc-ifs-gmp.pl, z dnia 21.08.2012.
 • http://www.britannica.com/EBchecked/topic/346423/logistics/53072/Logisticspecialization, Richard M. Leighton, z dnia 03.06.2013.
 • http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumbe r=52449 z dnia 15.04.2011.
 • http://www.okulewicz.republika.pl/Definicje.htm, Jerzy Okulewicz, „Szkice w logistyce”, z dnia 21.08.2001.
 • http://www.pkn.pl/.
 • www.wikipedia.org/wiki/Good_distribution_practice, z dnia 17.09.2013.
 • http://www.verification.co.nz/food-safety/mcdonald-s-supplier-qualitymanagement- system-sqms.html z dnia 17.06.2013.
 • http://www.konflikty.pl/a,1703, Starozytnosc,Kodeks_Hammurabiego.html, data dostepu: 06.06.2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c06ff565-ded7-4e6e-9efc-5a1d9ef832e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.