Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(27) | 281-294

Article title

Przestrzeń pracy pracowników warszawskich korporacji - perspektywa i kreacja przestrzeni przez dostawców wyposażenia i usług dla biur

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Workspace in Warsaw’s corporations – perception and creation of space delivered by suppliers of equipment and services for offices

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In my dissertation research I work on Workspace in Warsaw’s corporations. In this article I present a part of the creation of the space formed by the suppliers of equipment and services for offices. Despite my experience of cooperation with people creating office spaces, I have never focused on this phenomenon in terms of sociological issues. Ones again being a member of the Fair “Office Days”, I decided to look more closely at the proposed solutions and trends, which follow suppliers. More than once, I was surprised by the exhibitors, who proposed an unreal vision of the ideal world, free from flaws not only regarding objects but also people. I realized that the “ideal office needs perfect employee” where employee should not embarrass colleagues who belong to this space. This vision reminded me of hyperspace proposed by J. Baudrillard, where hyperreal has become more important than the true or actual reality as a result of the replacement of signs of reality.

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Baudrillard J., O uwodzeniu, przeł. J. Margański, Warszawa 2005.
 • Baudrillard J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.
 • Buczyńska‑Garewicz H., Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków 2006, Horyzonty Nowoczesności, 49.
 • Castells M., Hall P., Technopoles of the World, London–New York 1994.
 • Domka‑Rybka A., Sunrise System Bydgoszcz. Doradzają w marketingu internetowym i grają w piłkarzyki, Strefa Biznesu pomorska.pl, 7 I 2013, [online] http://www.strefabiznesu.pomorska.pl/artykul/sunrise‑system‑bydgoszcz‑doradzaja‑w‑marketingu‑internetowym‑i‑graja‑w‑pilkarzyki‑zdjecia.
 • Eurostat, Czas pracy w krajach Unii Europejskiej, dane za rok 2012, [online] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home, 23 X 2013.
 • Hall E., Poza kulturą, przeł. E. Goździak, Warszawa 1984.
 • Hall M. R., Hall E., Czwarty wymiar w architekturze. Studium o wpływie budynku na zachowanie człowieka, przeł. R. Nowakowski, Warszawa 2001, Spectrum.
 • Jałowiecki B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Warszawa 1988.
 • Jałowiecki B., Szczepański M. S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2006, Wykłady z Socjologii, t. 4.
 • Kreatywna przestrzeń nie tylko w Google, Reklama w Internecie, 15 VII 2013, [online] http://www.reklamawinternecie.pl/1636‑kreatywna‑przestrzen‑nie‑tylko‑w‑google.html.
 • Machtyl K., Digitalizacja kultury. Jeana Baudrillarda diagnoza współczesności, „Kultura i Historia” 2012, Vol. 21, [online] http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3336.
 • Maslow A., Teoria hierarchii potrzeb, [w:] P. Zimbardo, Psychologia i życie, przeł. J. Radzicki, Warszawa 1994.
 • Mykicka E., Między teorią symulakrum a portretem. Portrety Anety Grzeszykowskiej i Portrety Thomasa Ruffa, „Polisemia. Naukowe Czasopismo Internetowe” 2012, nr 1, [online] http://www.polisemia.com.pl/numery‑czasopisma/numer‑12012‑8/midzy‑teori‑symulakrum‑a‑portretem‑portrety‑anety‑grzeszykowskiej‑i‑portrety‑thomasa‑ruffa.
 • Oferta dla firm, Szkoła Stylu, [online] http://www.szkolastylu.pl/pl/index.php/dla‑firm.
 • Rozrywka w firmie. Relaks czy demotywacja?, Wp.pl, 4 V 2011, [online] http://praca.wp.pl/title,Rozrywka‑w‑firmie‑Relaks‑czy‑demotywacja,wid,13373514,wiadomosc.html?ticaid=11106a.
 • „Siedzę w biurze w krótkich spodenkach, a obok koledzy grają w piłkarzyki”. List 30‑latka, „Gazeta Wyborcza” 2013, 17 V, [online] http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,13928448,_Siedze_w_biurze_w_krotkich_spodenkach__a_obok_koledzy.html.
 • Wdowiarz‑Bilska M., Miejsce pracy, zamieszkania i wypoczynku w przestrzeniach innowacyjnych, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2010, Vol. 107, z. 3‑A, [online] http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i2/i5/i2/i5/r2525/WdowiarzBilskaM_MiejscePracy.pdf.
 • Ziółkowski J., Posłowie, [w:] A. Wallis, Socjologia przestrzeni, wybór i oprac. E. Grabska‑Wallis, M. Ofierska, Warszawa 1990.
 • Znaniecki F., Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1938, z. 1.
 • Znaniecki F., Zagadnienie wartości w filozofii, Warszawa 1910, Wydawnictwo „Przeglądu Filozoficznego”.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c075efdc-cebd-45fc-8878-3e7e9627bda9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.