Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 73 | 3-4 | 415-437

Article title

Twórcy wileńskiego baroku: architekt Joannes Valentinus Tobias de Dyderszteyn

Title variants

EN
Artists of Wilno Baroque: the Architect Joannes Valentinus Tobias de Dyderszteyn

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents an outline of one of the most enigmatic artists of Wilno Baroque, Jan Walenty Tobiasz Dyderszteyn (Dittrichstein, Dietirchstein); it collects trace sources testifying to his biography and attempts at identifying the features of his individual style.

Year

Volume

73

Issue

3-4

Pages

415-437

Physical description

Contributors

 • Kultūros filosofijos ir meno institutas, Wilno

References

 • Bohdziewicz Piotr, „Kościół pobazyliański w Berezweczu“, Biuletyn Historii Sztuki, 1983, nr 3-4.
 • Drėma Vladas, LDK miestai ir miesteliai. Iš Vlado Drėmos archyvų, Vilnius 2006.
 • Głowacki Kazimierz, „Kościół w Dźwińsku - zapomniane dzieło F. B. Rastrellego“, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1986, T. XXXI, z. 2.
 • Karpowicz Mariusz, Antonio Paracca architekto del rococờ estremo, Comune di Valsolda, 2008.
 • Lietuvos dailininkų žodynas, I t.: XVI–XVIII a., oprac. Aistė Paliušytė, Vilnius, 2005.
 • Łopaciński Euzebiusz, Materiały do dziejów rzemiosła artystycznego w Wielkim Księstwie Litewskim (XVI–XIX w.), Warszawa 1946.
 • Morelowski Marian, Znaczenie baroku wileńskiego XVIII stulecia, Wilno 1940.
 • Ogle Kristina, „Ilūkstes Katoļu baznīca Kurzemes-Zemgales hercogistes politiskāas vestures kontekstā“, Māksla un politiskie konteksti, Riga, 2006.
 • Paszenda Jerzy, Kościół jezuitów w Iłłukszcie, [w:] Paszenda Jerzy, Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w., t. 1, Kraków 1999.
 • Слюнькова Инесса Н., Монастыри восточной и западной традиций. Наследие архитектуры Беларуси, Москва 2002.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1883, T. IV.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c07b75ac-f7b1-4a08-aac0-6d5886721009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.