Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 59/120 z. 4 | 125-133

Article title

Fotografie w narracjach ekfrastycznych. Przypadek pewnego albumu

Content

Title variants

EN
The Photographs in Ekphrastic Narrations. The Case of One Album

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The subject of the article are ekphrases of photograps in the album Słowo historii. Fotoeseje (Białystok 2015). This album contains of thirty anonymous photos documenting the return of Poles from Russia after World War I. The photos were taken in unidentified places und unknown times. Thereafter, they became the topic of ekphrastic narrations created by reporters and essayists: Piotr Nestorowicz, Wojciech Nowicki, Daniel Odija, Michał Olszewski, Filip Springer, Ilona Wiśniewska.

Year

Volume

Pages

125-133

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku

References

 • Barthes Roland (1996), Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 • Benjamin Walter (1996), Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, przeł. K. Krzemieniowa, H. Orłowski, J. Sikorski, wybór i oprac. H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Boćkowski Daniel (2015), Repatriacja ludności polskiej z ZSRS w latach 1921−1924 [w:] Słowo historii. Fotoeseje, Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok
 • Czermińska Małgorzata (2003), Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej, „Teksty Drugie”, nr 2/3.
 • Fionik Doroteusz (2015), Bieżeństwo. Droga i powroty 1915−1922, seria Historia i Kultura Podlaskich Białorusinów, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Studziwody.
 • Łebkowska Anna (2004), Fotografia jako empatyczna mediacja [w:] Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia, red. S. Balbusa, A. Hejmeja, J. Niedźwiedzia, Universitas, Kraków.
 • Nowicki Wojciech (2015), Tłum (1) [w:] Słowo historii. Fotoeseje [autor projektu Marcin Koziński, tekst historyczny Daniel Boćkowski, teksty literackie Piotr Nestorowicz, Wojciech Nowicki, Daniel Odija, Michał Olszewski, Filip Springer, Ilona Wiśniewska], Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok.
 • Olszewski Michał (2015), Na etapie [w:] Słowo historii. Fotoeseje [autor projektu Marcin Koziński, tekst historyczny Daniel Boćkowski, teksty literackie Piotr Nestorowicz, Wojciech Nowicki, Daniel Odija, Michał Olszewski, Filip Springer, Ilona Wiśniewska], Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok.
 • Olszewski Michał (2015), Łachmany i twarze [w:] Słowo historii. Fotoeseje, [autor projektu Marcin Koziński, tekst historyczny Daniel Boćkowski, teksty literackie Piotr Nestorowicz, Wojciech Nowicki, Daniel Odija, Michał Olszewski, Filip Springer, Ilona Wiśniewska], Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok.
 • Sontag Susan (1986), O fotografii, przeł. S. Magala, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
 • Sontag Susan (2010), Widok cudzego cierpienia, przeł. S. Magala, Wydawnictwo Karakter, Kraków.
 • Słowo historii. Fotoeseje (2015), [autor projektu Marcin Koziński, tekst historyczny Daniel Boćkowski, teksty literackie Piotr Nestorowicz, Wojciech Nowicki, Daniel Odija, Michał Olszewski, Filip Springer, Ilona Wiśniewska], Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok.
 • Springer Filip (2015), Prawda stóp [w:] Słowo historii. Fotoeseje [autor projektu Marcin Koziński, tekst historyczny Daniel Boćkowski, teksty literackie Piotr Nestorowicz, Wojciech Nowicki, Daniel Odija, Michał Olszewski, Filip Springer, Ilona Wiśniewska], Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok.
 • Wysłouch Seweryna (2009), Ekfraza czy przekład intersemiotycznyt? [w:] Ruchome granice literatury, red. S. Wysłouch i B. Przymuszały, PWN, Warszawa.
 • Zaleski Marek (2007), Opowieści z albumu. Narracyjna funkcjonalizacja fotografii w autobiografiach rodzinnych [w:] Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra…, red. H. Gosk i A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0084-4446

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c07c4a70-93e2-4749-a0df-4ce119e8fdf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.