Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 160 | 44-54

Article title

Proces starzenia się ludności i zasobów pracy śląska a sytuacja osób starszych na rynku pracy. wybrane aspekty

Content

Title variants

EN
The Aging of the Population and Labor Force in Silesia Region and the Situation of Senior People in the Labor Market. Selected Aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aging of the population both in the global and regional aspect causes a number of negative effects. The most important are: aging of the workforce as well as its loss, which sharpens the basic economic problem associated with limitation of resources. Particularly important is to initiate actions to activate senior people by increasing the age of ability to work as well as by introducing solutions which will increase absorption of these people's work to the labor market. The current situation of senior people on the labor market indicates that there are many barriers which prevent them from entering the labor market. The complexity of the problem requires a comprehensive and multidisciplinary approach.

Year

Volume

160

Pages

44-54

Physical description

Contributors

References

  • Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesu starzenia się ludności. Red. Z. Wiśniewski. Toruń 2009.
  • J. Litwiński, U. Sztanderska: Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. PARP, Warszawa 2010.
  • E. Kryńska, Ł. Arendt: Rynek pracy i kierunki wzrostu aktywności zawodowej ludności na obszarze zachodnich województw Polski w kontekście prowadzonej polityki regionalnej. Łódź 2011.
  • A. Zagórowska: Konflikt generacyjny wokół pracy. W: Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Red. A. Zagórowska. Opole 2012.
  • A. Kurzynowski: Osoby starsze na rynku pracy. W: W obliczu starości. Red. L. Frąckiewicz. Katowice 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c07d2a9a-620a-4fc7-98d9-69306a916b9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.