PL EN


2013 | 160 | 44-54
Article title

Proces starzenia się ludności i zasobów pracy śląska a sytuacja osób starszych na rynku pracy. wybrane aspekty

Content
Title variants
EN
The Aging of the Population and Labor Force in Silesia Region and the Situation of Senior People in the Labor Market. Selected Aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aging of the population both in the global and regional aspect causes a number of negative effects. The most important are: aging of the workforce as well as its loss, which sharpens the basic economic problem associated with limitation of resources. Particularly important is to initiate actions to activate senior people by increasing the age of ability to work as well as by introducing solutions which will increase absorption of these people's work to the labor market. The current situation of senior people on the labor market indicates that there are many barriers which prevent them from entering the labor market. The complexity of the problem requires a comprehensive and multidisciplinary approach.
Year
Volume
160
Pages
44-54
Physical description
Contributors
References
  • Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesu starzenia się ludności. Red. Z. Wiśniewski. Toruń 2009.
  • J. Litwiński, U. Sztanderska: Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. PARP, Warszawa 2010.
  • E. Kryńska, Ł. Arendt: Rynek pracy i kierunki wzrostu aktywności zawodowej ludności na obszarze zachodnich województw Polski w kontekście prowadzonej polityki regionalnej. Łódź 2011.
  • A. Zagórowska: Konflikt generacyjny wokół pracy. W: Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Red. A. Zagórowska. Opole 2012.
  • A. Kurzynowski: Osoby starsze na rynku pracy. W: W obliczu starości. Red. L. Frąckiewicz. Katowice 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c07d2a9a-620a-4fc7-98d9-69306a916b9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.