Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3 | 1 | 323-338

Article title

Rola zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w kształtowaniu kultury organizacyjnej. Pomiędzy kulturą konstruktywną a technopatologią

Authors

Content

Title variants

EN
The role of the ERP Integrated Management Systems in shaping the organizational culture. Between positive culture and technopathology

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zarządzanie projektem ERP jest niezwykle trudnym i złożonym przedsięwzięciem organizacyjnym. System zintegrowany zmienia nie tylko sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa w wymiarze technicznym, ale również głęboko wpływa na profil kultury organizacyjnej. Od dojrzałości, wiedzy i doświadczenia zarządu firmy oraz kierownika projektu zależy sukces rozumiany w wymiarze ekonomicznym i kulturowym. Artykuł przedstawia następujące zagadnienia: istota zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP; strategie komputeryzacji przedsiębiorstw w perspektywie potencjalnych zmian kulturowych; dylematy dotyczące idei integracji w projektowaniu systemów zarządzania opartych o aplikacje informatyczne klasy ERP; zjawisko technopatologii a procesy informatyzacji zarządzania oraz dobór metod i strategii wdrożenia a zarządzanie zmianą kultury organizacyjnej.

Year

Volume

3

Issue

1

Pages

323-338

Physical description

Contributors

author
 • Dr, Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim

References

 • Aukstol J., Balwierz P., Chomuszko M. (2012), SAP. Zrozumieć system ERP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bielecki T. W. (2001), Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Doktór K. (1975), Socjologiczna teoria organizacji, Instytut Organizacji i Kierowania, prace IOK PAN MNSzWiT, seria A, z. 2, Warszawa.
 • Flasiński M. (2006), Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Janowski J. (2009), Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Difin, Warszawa.
 • Kale V. (2000), SAP ERP. Przewodnik dla menadżerów, Helion, Gliwice.
 • Krupa M. (2011), Zarządzanie w cywilizacji informatycznej, w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W. (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Krupa M. (2002), Metodologia wdrożenia zintegrowanego oprogramowania biznesowego w teorii i praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw, w: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Stabryła A. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Krupa M. (2001), Business Intelligence jako kluczowy czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa w XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej”, nr 8, Warszawa.
 • Marcinkowski A. (2008), Modele świata jako założenia informatycznych systemów zarządzania na przykładzie SAP. Plan projektu badawczego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Marcinkowski A. (1996), Drobny przedsiębiorca i horyzonty kultury organizacyjne, w: Marcinkowski A., Kapitalizm po polsku. Przedsiębiorca-Kultura-Organizacja, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Masłyk-Musiał E. (1996), Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, UMCS, Lublin.
 • Nauka w Polsce (2013), Nagroda Nobla za komputerowe modele układów chemicznych, http://naukawpolsce.pap.pl, dostęp dnia 28.06.2016.
 • Soja P. (2006), Integracja przedsiębiorstwa jako efekt wdrożenia systemu ERP, w: Technologie informacyjne w zarządzaniu. Materiały konferencyjne, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa.
 • Strelau J. (1995), Temperament i inteligencja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Targowski A. (2001), Informatyk bez złudzeń – wspomnienia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Zbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c07f9ef0-d90e-4b69-93f0-e4c5ec34056f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.