Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 22 | 4(85) | 102-110

Article title

Profil kompetencyjny menedżera sportowego – współczesne wyzwania i kierunki

Title variants

EN
Sport manager competence profile – contemporary challenges and directions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obecnie sport jest traktowany jako typowa działalność biznesowa i branża ta wymaga specjalnie wykształconych i przygotowanych kadr. Celem artykułu jest identyfikacja zakresów profili kompetencji menedżerów sportowych. Opisano potencjalne luki kompetencji. Zaproponowano również odpowiedni model profili kompetencji menedżerów sportowych.
EN
Nowadays sport is recognized as a typical business activity, and require well educated and prepared staff. The aim of this article is to identify the modern sport manager competence profile. The possible loops in the existing profiles were foreseen. Also a way of creating a model of competence profiles was described.

Keywords

Year

Volume

22

Issue

Pages

102-110

Physical description

Dates

published
2020-03

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Finansów i Bankowości, ul. Oczapowskiego 4, 10-900 Olsztyn, Poland
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Zarządzania w Ciechanowie, ul. Żórawskiego 5, 06-400 Ciechanów, Poland

References

 • Carney M., Fluitman F., Training and the employment problem of industrialized countries, ILO, Geneva 1995.
 • Chelladurai P., Sport management: defining the field, „European Journal of Sport Management” 1994, No. 1.
 • Ćingiené V., Laskiené S., Sport Managers Professional Competence Towards European Labour Market, Research Raport, Kaunas 2011.
 • Close A.G., Moulard J.G., Monroe K.B., Establishing human brands: determinants of placement success for first faculty positions in marketing, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2011, Vol. 39, No. 6.
 • Deloitte Football Money League 2019.
 • Henseler J., Wilson B., de Vreede D., Can sponsorships be harmful for events? Investigating the transfer of associations from sponsors to events, „International Journal of Sports Marketing & Sponsorship” 2009, Vol. 10, No. 3.
 • Okoń-Horodyńska E., W poszukiwaniu modelu biznesowego dla technologiczno-społecznej innowacji: przypadek SyNat, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2013, t. XIV, z. 13, cz. 2.
 • Koeppen, K. et al., The concept of competence in educational contexts, Hogrefe & Huber Publishers 2008.
 • Masłyk-Musiał E., Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa 2005.
 • Omondi-Ochieng P., Financial performance trends of United States Hockey Inc: a resource-dependency approach, „Journal of Economics, Finance and Administrative Science” 2019, Vol. 24, No. 48.
 • Quinn R.E., Rohrbaugh, J., A spatial model of effectiveness criteria: towards a competing values approach to organizational analysis, „Management Science” 1983, No. 28.
 • Rakowska A. Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa 2000.
 • Ricks D.A., Toyne B., Martinez Z., Recent developments in international management research, „Journal of Management” 1990, June 1.
 • Rankin N., Raising performence throught people: the ninth competency survey, „Competency and Emotional Intelligence”, January 2002.
 • Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncpecje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008.
 • Nosal Cz., Psychologia decyzji kadrowych. Strategia. Kryteria. Procedury, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • Nowosielski S., Podejście procesowe w organizacjach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 52.
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Wolter Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Wyszyński A., Efektywność klubów piłkarskich w Polsce, „Ekonomista” 2017, nr 3.
 • Yuchtman R.F., Seashore S., A system resource approach to organizational effectiveness, „American Sociological Review” 1967, No 32.
 • https://zkrainynba.com/david-stern-1942-2020-czlowiek-ktory-stworzyl-nba-nanowo [dostęp: 04.01.2020].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0817fee-c52b-4817-9948-f70d689fafc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.