PL EN


2018 | 3 | 99-116
Article title

Služba lektora ve všeobecném zákonodárství latinské církve

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Ministry of Lector in the Universal Legislation of the Latin Church
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
Lectors were known in the Church from the its very beginning. They were included in the clerical state in the third century. Pope Caius listed them among the hierarchy of the Church. Pope Siricius later described the rules associated with stages and levels ascending to Holy Orders indicating that the lectorship is one of the routes towards priesthood. In terms of the liturgical aspect, these decisions were confirmed by the Roman-Germanic Pontifical of the tenth century which established the same structure of rite of the lector’s order as that of other minor orders. The lector ceased to be a minor order in 1972 under the Ministeria quaedam by Pope Paul VI. The Pope decided that a lector would be called a ‘ministry’ from then on. Although for men, it was not solely reserved for those candidates preparing for Holy Orders. The Pope’s disposition was included in the 1983 Code of Canon Law. The lector’s main task is the ministry of the Word of God during the liturgy.
Contributors
 • Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Instytut Prawa Kanonicznego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14 20­‑950 Lublin, Polska
References
 • AMALARIUSZ Z METZU, Dzieła, sv. I: Święte obrzędy Kościoła, souborný překlad z latiny, ed. Tadeusz Gacia, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2016.
 • BARR Diane L., "Title II. The Obligation and Rights of the Lay Christian Faithful," in New Commentary on the Code of Canon Law, ed. John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green, New York: Paulist Press, 2000, s. 291-303.
 • CAPARROS Ernest, "Commentary on can. 230," in Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, ed. Ángel Marzoa, Jorge Miras, Rafael Rodríguez-Ocaña, sv. II/1, English language edition, general editor Ernest Caparros, review coordinator Patrick Lagges, Montreal: Wilson & Lafleur; Downers Growe: Midwest Thelogical Forum, 2004, s. 193-196.
 • CUVA Armando, "Assemblea," in Nuovo Dizionario di Liturgia, ed. Domenico Sartore, Achille M. Triacca, Roma: Edizioni Paoline, 1984, s. 118-131.
 • DE ROSSI Jean-Baptiste, Bulletin D'Archéologie Chrétienne, ed. française, Belley: Charles Leguay, imprimeur, 1871, s. 32-34.
 • DE ROSSI Jean-Baptiste, Bulletin D'Archéologie Chrétienne, ed. française, Belley: Charles Leguay, imprimeur, 1873.
 • DIVI THASCII CAECILII CYPRIANI EPISCOPI CARTHAGINENSIS ET MARTYRIS, "Epistolae:" XXXIII - Ad clerum et plebem, de Aurelio lectore ordinato, XXXIV - Ad clerum et plebem, de Celerino lectore ordinato, in PL 4, kol. 317-324.
 • ERDÖ Peter, <<"Sacra ministeria" a publiczne funkcje w Kościele,>> Communio 17, č. 3 (1997), s. 53-61.
 • EUSEBII PAMPHILI, "Historiae Ecclesiasticae," lib. VI, cap. XLIII: De Novato, cujusmodi mor ibis fuerit, et de ejus haeresi, in PG 20, kol. 622.
 • FORCELLINI Ægidii, FURLANETTO Josepho, Totius latinitatis lexicon, sv. II, Patavii: Typis Seminarii, 1828.
 • GŁOWA Władysław, "Posługi i funkcje w zgromadzeniu liturgicznym," in Mszał księgą życia chrześcijańskiego, ed. Bogusław Nadolski, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1989, s. 312-331.
 • GÓRSKI Edward, Święcenia niższe i wyższe. Studium liturgiczno-historyczne, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1954.
 • HEMPEREK Piotr, "Reforma święceń niższych i subdiakonatu," Prawo Kanoniczne 16, č. 3-4 (1973), s. 209-228.
 • HYPPOLYTE DE ROME, Tradition apostolique, texte latin, introduction, traduction et notes de Bernard Botte, Paris: Les Éditions du Cerf, 1946.
 • JOSI Enrico, "Lectores Schola cantorum - clerici," Ephemerides Liturgicae, 1930, č. 44, s. 282-290.
 • JOUGAN Alojzy, Słownik kościelny łacińsko-polski, ed. III, Poznań-Warszawa-Lublin: Księgarnia św. Wojciecha, 1958.
 • KRAKOWIAK Czesław, "Lektor w historii i we współczesnych dokumentach Kościoła. Kobieta lektor," Anamnesis 12, č. 3 (2006), s. 59-73.
 • KRAKOWIAK Czesław, "Teologiczne i normatywne zasady współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów," Roczniki Teologiczne 48, č. 8 (2001), s. 35-75.
 • LODI Enzo, "Ministero/Ministeri," in Nuovo Dizionario di Liturgia, ed. Domenico Sartore, Achille M. Triacca, Roma: Edizioni Paoline, 1984, s. 838-855.
 • MENKE Monika, "Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła katolickiego," Kościół i Prawo 2, č. 2 [15] (2013), s. 101-113.
 • NADOLSKI Bogusław, "Lektor," in Leksykon liturgii, Poznań: Pallottinum, 2006, s. 728-731.
 • NOWAK Jacek, "Historia posług w Kościele," Liturgia Sacra 3, č. 2 (1997), s. 53-57.
 • NUßBAUM Otto, Lektorat und Akolythat. Zur Neuordnung der liturgischen Laienämter, Köln: Wienand Verlag 1974.
 • PASCHER Joseph, "Die liturgische Rolle des Lektors," Liturgisches Jahrbuch, 1966, č. 16, s. 133-145.
 • PAWLICKI Tadeusz, "Lektor," in Wprowadzenie do liturgii, ed. Franciszek Blachnicki, Wacław Schenk, Rudolf Zielasko, Poznań-Warszawa-Lublin: Księgarnia św. Wojciecha, 1967, s. 161-166.
 • PETERSON Erik, "Das jugendliche Alter der Lektoren," Ephemerides Liturgicae, 1934, č. 48, s. 337-442.
 • QUINTI SEPTIMII FLORENTIS TERTULIANI PRESBYTERI CARTHAGINIENSIS, "Liber de Praescriptionibus adversus haereticos," in PL 2, kol. 56.
 • RABANI MAURI MOGUNTINENSIS ARCHIEPISCOPI, De clericorum institutione & ceremoniis Ecclesiae, ex Veteri & Nouo Testamento, Coloniae: excvdebat Iohannes Prael, 1802.
 • RUTKOWSKI Andrzej, "Lektor. I. W liturgii. 1. W Kościele katolickim," in Encyklopedia Katolicka, sv. X, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2004, kol. 722-724.
 • S. AURELII AUGUSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI, "De Consensu Evangelistarum," lib. I, cap. X: Eosdem libros Petro et Paulo inscriptos qui dam delirant, in PL 34, kol. 1049.
 • S. AURELII AUGUSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI, "Sermo CCCLII (a): De utilitate agendae paenitentiae II," cap. I, 1, in PL 39, kol. 1550.
 • S. JUSTINI PHILOSOPHI ET MARTYRIS, "Apologia Prima pro Christianis ad Antoninum Pium," in PG 6, kol. 429-430.
 • SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, "De ecclesiasticis officiis," lib. II: De origine ministrorum, cap. XI: De lectoribus, in PL 83, kol. 791-792.
 • SCHICK Ludwig, "Die Aufnahme unter die Kandidaten für Diakonat und Presbyterat und die Beauftragung der Kandidaten zu Lektorat und Akolythat. Überlegungen zur Praxis aus kirchenrechtlicher Sicht," Liturgisches Jahrbuch, 1985, č. 35, s. 178-183.
 • SŁOWIKOWSKA Anna, "Interpretacja pojęcia munus w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium," Roczniki Humanistyczne 63, č. 8 (2015), s. 125-145, doi: http://dx.doi.org/10.18290/rh.2015.63.8-9.
 • SŁOWIKOWSKA Anna, Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2014.
 • Słownik łacińsko-polski, ed. Marian Plezia, sv. III, ed. II reprint, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • SYXTUS [SCAGLIA], Notiones Archaeologicae Christiane. Disciplinis theologicis et liturgicis coordinatae, sv. II, part 1: Epigraphia, Romae: Desclée et Soc. editores, 1909.
 • SZCZUR Jarosław, "Lektor i jego posługa w Cerkwi," Istocznik. Kwartalnik Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej 2, č. 18 (2011), s. 9-10.
 • Złote myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, ed. KRZYSZTOF GÓŹDŹ, MARZENA GÓRECKA, sv. I, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
 • ZUBERT Bronisław, "Interstycja," in Encyklopedia Katolicka, sv. VIII, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1997, kol. 392.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c0820ce5-4d8f-4241-aab2-c9f72141304d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.