Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 251-260

Article title

Kto ratuje jedno życie… Sprawiedliwi w debacie publicznej

Authors

Content

Title variants

EN
Whoever saves one life … Righteous in the public debate

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule poruszam wątek ustanowienia w Polsce Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Od 2018 roku jest to święto państwowe, poświęcone wszystkim tym, którzy w czasie II wojny światowej nieśli pomoc prześladowanym Żydom. Ten ważny temat jest często wykorzystywany w debacie publicznej i narracji politycznej w sposób instrumentalny, często jako kontrargument w przypadku wspominania o negatywnych postawach Polaków w czasie II wojny światowej. Bez rzetelnej debaty włączającej głos Sprawiedliwych i badań historycznych nie będzie możliwe prawdziwe upamiętnienie tych wszystkich, którzy w czasie Zagłady pomimo niebezpieczeństwa decydowali się ratować Żydów.
EN
The article highlights a discussion on the celebration of the National Day of Remembrance of Poles who saved Jews Under the German Occupation. The Day, established in Poland in 2018, honors those who during World War II helped the persecuted Jews. This important subject is often used instrumentally in the public debate and political narration as a counterargument in discussions about the negative attitudes of Poles during World War II. Without a reliable debate including the voices of the Righteous, and without a historical research, it will not be possible to truly commemorate all those who despite danger, decided to save the Jews.

Year

Volume

1

Pages

251-260

Physical description

Dates

published
2020

References

 • Dąbrowska, A. (red.). (2008). Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród narodów Świata. Relacje. Lublin: Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN.
 • Drabik, R. (2020). Zapomniani Sprawiedliwi. Paweł i Wiktoria Trzcińscy zamordowani za pomoc Żydom. https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/93597,Samarytanie-w-czasie-Zaglady-dodatek-historyczny-do-Naszego-Dziennika-z-23-marca.html, 28.04.2020.
 • Forecki, P. (2016). Rzeczpospolita Kowalskich, czyli wszechobecni Sprawiedliwi. https://krytykapolityczna.pl/kraj/rzeczpospolita-kowalskich-czyli-wszechobecni-sprawiedliwi/, 28.04.2020.
 • Forecki, P. (2018). Po Jedwabnem. Anatomia pamięci funkcjonalnej. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 • Engelking, B., Grabowski, J. (2018). Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. Tom 1. Warszawa: Centrum Badań nad Zagładą Żydów.
 • Leociak, J. (2010). Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
 • Przewrocka-Aderet, K. (2016). „Cienka czerwona linia. Wywiad z Szirą Geffen i Edgarem Keretem”. W: Tygodnik Powszechny, nr 35.
 • Reszka, P. (2006). „Lęk Sprawiedliwych”. W: Duży Format. nr 7.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, Dz.U. 2018 poz. 589
 • Stenogram z 59. posiedzenia Sejmu w dniu 6 marca 2018 roku. http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/40D72965A20018A3C12582490008CFCC/%24File/59_d_ksiazka_bis2.pdf, 27.04.2020.
 • Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji 75. Rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,294,wystapienie-prezydenta-rp-z-okazji-75-rocznicy-powstania-rady-pomocy-zydom-zegota.html, 27.04.2020.
 • Polscy Sprawiedliwi – przywracanie pamięci. https://sprawiedliwi.org.pl/, 27.04.2020.
 • Righteous Among the Nations. https://www.yadvashem.org/righteous.html, 27.04.2020.
 • Światła w Ciemności – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. http://teatrnn.pl/sprawiedliwi-lubelszczyzna/projekt-swiatla-w-ciemnosci-sprawiedliwi-wsrod-narodow-swiata-2007-2008/, 27.04.2020.

Notes

http://lcpijournal.pwsz.chelm.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c08464cb-0a84-47aa-909e-1fefa4c22db3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.