Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 1(18) | 177-183

Article title

Nowoczesna biblioteka: powstanie, organizacja, oferta

Content

Title variants

EN
Modern Library: Creation, Organization, Offer

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W dobie cyfryzacji, znacząco zmieniła się rola współczesnej biblioteki. Przestała ona być jedynie miejscem, gdzie czytelnik może wypożyczyć książkę, bądź skorzystać z czytelni. Obecnie biblioteki stają się miejscem spotkań młodzieży w ramach prac grupowych, wydarzeń specjalnych oraz zapewniają dostęp do nowych technologii ułatwiających korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. Autorzy monografii pt. Biblioteka na miarę: przestrzeń, zasoby, usługi omawiają w swojej pracy etapy powstawania oraz organizacji pracy nowoczesnej biblioteki. Korzystają przy tym z własnych wieloletnich doświadczeń oraz zmian, jakich byli uczestnikami na przestrzeni ostatnich lat.
EN
In the era of digitalisation, the role of a modern library has significantly changed. It ceased to be just a place where reader can borrow a book or use the reading room as currently libraries are becoming meeting places for young people within the group work, special events venues, and provide access to new technologies that facilitate making use of the library collection. Authors of the monograph entitled “Library of standards: space, resources, services” discuss in their book the stages of creation and organisation of a modern library. They use their own years of experience and depict changes they were a part of in recent years.

Year

Volume

10

Issue

Pages

177-183

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

  • Biblioteka na miarę: przestrzeń, zasoby, usługi, pod red. Małgorzaty Świrad i Barbary Żmigrodzkiej, Wrocław 2016.
  • Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa: opis projektu [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/text?id=library-desc.
  • Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=97&Lang =pl.
  • Ośrodek informacji Ekonomicznej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/osrodek-informacji-ekonomicznej.
  • Repozytorium Informacji i Wiedzy UE: o repozytorium [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://wir.bg.ue.wroc.pl/about.seam?lang=pl&actionMethod=index.xhtml%3Alayout Manager.setEditorialLayout(false).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c097c221-7e4f-42cd-a085-af4a666960e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.