Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 20 | 3 | 161-181

Article title

Doświadczenie edukacji domowej i edukacji tradycyjnej – w narracji maturzysty

Content

Title variants

EN
The Experience of Homeschooling and Traditional Education: A High School Graduate Narrative

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od 25 lat alternatywą dla tradycyjnej szkoły jest nauczanie domowe, które obecnie zdobywa coraz liczniejszą grupę zwolenników. Większość z tych, którzy pierwszy raz spotykają się z ideą nauczania domowego, próbuje zrozumieć na czym to polega i jak takie nauczanie wygląda w praktyce. Pojawiają się pytania dotyczące tego, czy taka forma nauki w ogóle jest legalna, jak wygląda socjalizacja dziecka, jak motywować je do pracy, jak weryfikować efekty i co z zawodowym życiem rodziców? Chyba najbardziej interesującym aspektem jest poznanie/zbadanie/przyjrzenie się jak doświadczenie edukacji domowej przeżywają/postrzegają/opisują dzieci i młodzież zdobywająca wiedzę i kształtująca swoje umiejętności w ten właśnie sposób. Wykorzystując badanie biograficzne, podjęta została próba analizy narracji przedstawionej przez tegorocznego maturzystę, który doświadczył zarówno nauki w tradycyjnej szkole, jak i nauczania domowego. Podstawą poniższych rozważań stała się treść wywiadu swobodnego, przeprowadzonego w kwietniu 2017 roku, a autorem wypowiedzi jest młody mężczyzna – Marcin (lat 19). Próbowano na jej podstawie określić jak wyglądała jego dotychczasowa droga edukacyjna, jakie elementy dla badanego były istotne i jak wpłynęły na obecne postrzeganie swojej biografii. Próbowano również określić, czy w wypowiedzi badanego dostrzega się różnice odnośnie do doświadczeń związanych ze szkołami tradycyjnymi a nauczaniem w domu.
EN
Homeschooling has been an alternative to traditional school for 25 years and is increasingly attracting more and more supporters today. Most of those meeting the idea of homeschooling for the first time try to understand what it consists of and looks like in practice. Questions concerning different issues emerge: whether this form of education is legal, what child socialization looks like, how can a child be motivated to work, how to verify the effects and what about the parents’ professional life? However, the most interesting aspect is finding/examining how the experience of homeschooling is experienced/perceived/described by children and youth who acquire knowledge and shape their skills in this particular way. Using biographical data, an attempt was made to analyse a narrative presented by a contemporary secondary-school graduate who experienced education both in a traditional school method and homeschooling. The discussion was based on the content of a free interview, conducted in April 2017. The author of the statement is a young man – Marcin (aged 19). The interview became the basis for defining his education to date, which elements have been crucial for the respondent and influenced his current perception of his biography. An attempt was also made to determine whether the differences concerning experiences connected with traditional schools and homeschooling are discernible.

Year

Volume

20

Issue

3

Pages

161-181

Physical description

Contributors

References

 • Bednarz-Łuczewska P., Łuczewski M., Podejście biograficzne, w: Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 91–110.
 • Budajczak M., Edukacja domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Gudkova S., Wywiad w badaniach jakościowych, w: Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 111–130.
 • Kaźmierska K., Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych, „Przegląd Socjologiczny” 2004, t. 53, nr 1, s. 71–96.
 • Królikiewicz R., Socjalizacja w edukacji domowej w opinii rodziców edukujących domowo, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2016, t. 11/4, nr 42, s. 115–128.
 • Ray B.D., Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej, w: Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem, red. J. Piskorski, Wydawnictwo Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011, s. 19–25.
 • Stern A., …i nigdy nie chodziłem do szkoły, tłum. M. Bizub, Wydawnictwo Element, Gliwice 2016.
 • Walulik A., Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłość. Propozycja typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej na przykładzie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
 • Zakrzewska M., Zakrzewski P., Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.
 • Bartnikowska U., Edukacja domowa jako alternatywa w kształceniu i wychowaniu zranionego dziecka, [dostęp: 28.04.2016].
 • Chrześcijańska Telewizja Internetowa, [dostęp: 15.03.2017].
 • Giercarz-Borkowska M., Edukacja domowa jako egzemplifikacja idei podmiotowości i wolności edukacyjnej,
 • /3/9/9/6399009/1.1.3._giercarz-borkowska.pdf> [dostęp: 29.01.2016].
 • Kedra M., Wycieczki pedagogiczne. Freinet, [dostęp: 29.04.2016].
 • Konowrocka D., Najczęściej zadawane pytania dotyczące edukacji domowej, [dostęp: 30.02.2017].
 • Krysztofik J., Piestrzyńska A., Walulik A., Strukturalna analiza biblijnych tekstów narracyjnych – implikacje pedagogiczne, „Jakościowe Badania Pedagogiczne” 2016, t. 1, nr 1, s. 52, s. 49–60, [dostęp: 29.04.2017].
 • Marszałek A., Pleti A., Zawsze mam wakacje bo zawsze mogę się uczyć, [dostęp: 15.03.2017].
 • Marszałek A., Pleti A., Więcej niż edukacja, [dostęp: 15.03.2017].
 • U Borysów [blog], Nasz 13 letni syn o edukacji domowej, [dostęp: 15.03.2017].
 • Walczak K., Dlaczego w szkole liczą się punkty a nie osobowość i realne umiejętności? A jak jest w szkole demokratycznej?, [dostęp: 29.04.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c09a3bcb-f15f-493a-8769-8fcbca878118
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.