Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 | rb.ujw.pl/local

Article title

Społeczno-polityczne uwarunkowania organizacji szkolnictwa dla mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku w okresie powojennym

Authors

Content

Title variants

EN
Socio-political conditions in the process of organizing the education system for the minorities in the Lower Silesia in the post-war period

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka prezentuje okoliczności i warunki osiedlania na Dolnym Śląsku mniejszości narodowych oraz analizuje sytuację szkolnictwa w kontekście społeczno-politycznym. Opisuje także decyzje polskich władz politycznych oraz oświatowych, które umożliwiły utworzenie szkół oraz kompletów nauczania dla tej ludności. Charakteryzuje organizację i funkcjonowanie szkół z niepolskim językiem nauczania. Krótko opisuje okoliczności likwidacji tego typu szkolnictwa.
EN
The author presents the circumstances and conditions of settling national minorities in Lower Silesia and analyses the situation of the education of national minorities in the socio-political context. It also describes the decisions of the Polish political and educational authorities that enabled the creation of schools and courses for this population. It characterizes the organization and activity of schools with non-Polish language of learning. The author briefly describes the circumstances of the liquidation of this type of education.

Year

Issue

2

Pages

rb.ujw.pl/local

Physical description

Contributors

author
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0a6ebe5-47c6-4fc4-93bd-a43eb7bac403
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.