Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 40 | 1 | 145-155

Article title

Zachowania ryzykowne podejmowane przez mężczyzn zagrożonych bigoreksją

Content

Title variants

EN
Risk Behaviours Undertaken by Men At Risk of Body Dysmorphia

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Intencją artykułu jest zwrócenie uwagi na problematykę związaną z próbą osiągnięcia „idealnego” (umięśnionego, pozbawionego tkanki tłuszczowej) męskiego ciała, przy użyciu środków steroidowych. W artykule przedstawione zostały zachowania ryzykowne podejmowane przez mężczyzn starających się wpisać w powyższy wzór, ćwiczących w siłowniach, zagrożonych wystąpieniem zaburzenia jakim jest bigoreksja - zaburzenie postrzegania własnej cielesności (BDD). Zaburzenie to definiowane jest jako skupienie uwagi na swoim wyglądzie, wyszukiwanie w nim defektów przeszkadzających jednostce w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Dotyka ono zarówno kobiet jak i mężczyzn, zaczynając się przeważnie w okresie adolescencji i przechodzą z czasem w stan chroniczny. Johnston i Joni (1994, s.33) podkreślają, że może zacząć się w wieku dorosłym. Wynikiem zaburzenia jest podejmowanie zachowań ryzykownych, a mianowicie przyjmowanie środków anabolicznych (popularnie zwanych sterydami). W artykule zawarte zostały informacje na temat przyczyn i skutków stosowania sterydów.
EN
The aim of the paper is to draw attention to the problems associated with an attempt to achieve an ’ideal’ (muscular, devoid of adipose tissue) male body by means of steroids. It presents risk behaviours undertaken by men who suit the above pattern - exercising in gyms and at risk of body dysmorphia - a body dysmorphic disorder (BDD). This disorder is defined as focusing the attention on one’s own body and searching imaginative defects which disturb functioning in social life. It affects both women and men and usually begins in an adolescence period; sometimes it turns into a chronic state. Johnston and Joni (1994, p.33) emphasize that BDD may also begin in adulthood. As a result of the disorder a sufferer undertakes risk behaviours, namely they take anabolic agents (generally called steroids). The article includes the information on the causes and effects of using steroids.

Journal

Year

Volume

40

Issue

1

Pages

145-155

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Bandura A. (2007), Teoria społecznego uczenia się, PWN, Warszawa.
 • Bobrowski K. J., Czabała J. Cz., Brykczyńska C. (2005), Zachowania ryzykowne jako wymiar oceny stanu zdrowia psychicznego młodzieży [w:] Postępy Psychiatrii i Neurologii; 14 (4): 285-292, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
 • Campbell B.C., Pope H. G., Filiault S. (2005), Body Image among Amonie Ariaal Men from Northern Kenia, [w:] Journal of Cross-Cultural Psychology, nr 3, SAGE Publications Ltd., Londyn.
 • Conell R. (1987), Gender And Power: Society, The Person, and Sexual Politics, Stanford University Press, Stanford.
 • Gerson J., Peiss K. (2008), Boundaries, Negotiation, Consciousness: Reconceptualizing Gender Relation, [w:] Gender Society, (red.) M. Kimmel, Oxford University Press, Nowy Jork.
 • Goffman E. (1963), Stigma, Notes on the Management of Spoiled Identity, Simon and Schuster, Nowy Jork.
 • Goffman E. (1981), Człowiek w teatrze życia codziennego, PIW, Warszawa.
 • Johnston Joni E. (1994), Appearance Obsession: Learning to Love the Way You Look, Health Communications, Deerfield Beach Florida.
 • Kanayama G., Brower K.J., Wood R.I., Hudson J.I., Harrison G. and Pope Jr., H.G. (2010), Treatment of Anabolic-Androgenic Steroid Dependence: Emerging Evidence and Its Implications. [w:] Drug and Alcohol Dependece 109 (1-3): 6–13, Elsevier Inc. Philadelphia.
 • Kanayama G., Brower K. J., Wood R. I., Hudson, J. I. and Pope Jr H. G. (2009), Anabolic–androgenic steroid dependence: an emerging disorder. [w:] Addiction, 104: 1966–1978, The Society for the Study of Addiction, Leeds.
 • Klein A. (1993), Little Big Men: Bodybuilding subculture and gender construction, State University of New York, Albany.
 • Kuczyńska A. (1983), Wzory modne w życiu codziennym, WP, Warszawa.
 • Larance B., Degenhardt L., Copeland J., Dillon P. (2005) Use of performance and image enhancing drugs among men: a review. [w:] NDARC Technical Report No. 232. National Drug and Alcohol Research Centre, University of New South Wales, Sydney.
 • Larance B., Degenhardt L., Copeland J., Dillon P. (2008), Injecting risk behaviour and related harm among men who use performance and image enhancing drugs [w:] Drug and Alcohol Review, 27 (6): 679-686, Wiley Periodicals Inc., Hoboken.
 • Larance B., Degenhardt L., Dillon P., Copeland J. (2005), Rapid assessment of performance and image enhancing drugs (PIEDs) in New South Wales: Feasibility study. [w:] Technical Report No. 239 National Drug and Alcohol Research Centre, University of New South Wales, Sydney.
 • Leary M. (1999), Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, GWP, Gdańsk.
 • Leit R. A., Pope H. G., Gray J. (2000), Cultural Expectations of Mascularity in Men: The Evolution of Playgirl Centerfolds, [w:] International Journal of Eating Disorders 29(1), Wiley Periodicals Inc., Hoboken.
 • Lopez S. H., Hodson R., Roscigno V. J. (2009), Power, status and abuse at work: General and Sexual Harassment Compared, [w:] Sociological Quarterly 50: 3-37, Iowa State University, Iowa.
 • Melosik Z. (1999), Tożsamość, płeć i różnica w perspektywie ponowoczesnej, 1999, [w:] Męskość-Kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej, (red.) Mikulska J., Boski P., Instytut Psychologii PAN, Warszawa.
 • Pope H., Philips K., Olivardia R. (2000), The Adonis Complex. The secret crisis of male body obsession, The Free Press, Nowy Jork.
 • Pope, H. G., Kanayama, G., Athey, A., Ryan, E., Hudson, J. I., Baggish, A. (2013), The lifetime prevalence of anabolic-androgenic steroid use and dependence in Americans: Current best estimates, The American Journal on Addictions, Taylor & Francis, Oxford.
 • Sabo D. (2008), Masculinities and Men’s Healt: Moving Toward Post-Supermen Era Prevention, [w:] Gender Society, (red.) M. Kimmel, Oxford University Press, Nowy Jork.
 • Sallaz J. (2002), Manufacturing Concessions: Attritionary Outsourcing at General Motors, University of California, Berkeley.
 • Tiger L. (2000), The Decline of Males: The first Look At an unexpected New World for Men and Women, Martin’s Press, Nowy Jork.
 • Yang Chi-Fu J., Grey P., Pope H. G. (2005), Male Body Image in Taiwan Versus the West: Yanggang Zhiqi Meets the Adonis Complex, [w:] Psychiatry 162:2, American Psychiatric Publishing, Arlington.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0abe414-343e-45b5-8d64-6f2955a45b77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.