Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 12 | 179-194

Article title

Inwestycje finansowe firm a wybrane kategorie prakseologii

Content

Title variants

EN
Financial investments of firms and chosen categories of praxeology

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Praxeology is the science of the efficiency of actions. Between these science and various sciences, including economics there is a connection. In the literature there are several versions of the definition of financial investments. Profitability is one of the important characteristics of financial investments of firms. There are various values of efficiency of action: the efficacy, advantageousness, economic profitability and other values, eg. preparation and rationality. These values of efficiency of action can be referenced to financial investments of firms. There exists relation between the profitability of financial investments of firms and the listed forms of efficiency of these investments.

Year

Volume

12

Pages

179-194

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

References

 • Czarnek J., Ocena efektywności i jej elementy, [w:] Efektywność projektów inwestycyjnych, red. J. Czarnek, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2010.
 • Fedorowicz Z., Finanse przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1997.
 • Gęsicki Ł., Gęsicki M., Słownik terminów ekonomiczno-prawnych, Agencja Wydawnicza Interfart, Łódź [bdw.].
 • Inny słownik języka polskiego PWN. A...Ó, PWN, red. M. Bańko, Warszawa 2000.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975.
 • Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.
 • Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, PWN, Warszawa 1974.
 • Nowak E., Istota inwestycji, ich opłacalność i ryzyko, [w:] E. Nowak, E. Pielichaty, M. Poszwa, Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa 1999.
 • Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1997.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
 • Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego. A/P, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
 • Rice A., Rachunkowość bez mitów, czyli jak ocenić finanse firmy, Business Press Ltd., Warszawa 1993.
 • Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, red. Z. Dowgiałło, Wydawnictwo „Znicz”, Szczecin 1996.
 • Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku, red. Z. Dowgiałło, red. Z. Dowgiałło, Wydawnictwo „Znicz”, Szczecin 1993.
 • Słownik języka polskiego, t. 2, PWN, red. M. Szymczak, Warszawa 1992.
 • Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1991.
 • Słownik wyrazów obcych PWN. Wydanie nowe, PWN, Warszawa 1995.
 • Walczak M., Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998.
 • Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, cz. 1, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
 • Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 1978.
 • Zwoliński A., Chciwość, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0ac0bed-b450-4a73-a261-b9fef698d098
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.