Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 40 | 2 | 53-64

Article title

Nitric oxide generation in response to intense physical exercise introduction

Content

Title variants

PL
Generacja tlenku azotu w odpowiedzi na intensywny wysiłek fizyczny

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Tlenek azotu (NO), jako cząsteczka sygnałowa, odgrywa kluczową rolę w odbudowie włókien mięśniowych szczególnie we wczesnej fazie po uszkodzeniu, inicjując proliferację komórek macierzystych mięśni (ang. satellite cells), angiogenezę i synaptogenezę w aksonach motoneuronu, i w efekcie wzrost siły skurczu mięśnia. Celem badań była ocena zmian stężenia NO pod wpływem intensywnego wysiłku fizycznego, zależności między generacją NO a uszkodzeniem mięśni szkieletowych i składem ciała. Badania przeprowadzono z udziałem 18-osobowej grupy kobiet i mężczyzn w wieku 21,3 ± 2,0 lat. Badani zostali poddani testowi wysiłkowemu o wzrastającej intensywności do odmowy. Krew pobierano przed wysiłkiem, w 1 min, 30 min, 24 godz i 48 godz po wysiłku. W surowicy krwi oznaczono stężenie mioglobiny (Mb; wskaźnik uszkodzenia mięśni) i tlenku azotu (NO) metodami immunoenzymatycznymi. Analizę składu ciała dokonano metodą impedancji bioelektrycznej (ang. bioelectrical impedance, BIA). Stężenie Mb i NO wzrosło statystycznie istotnie w 1 min po zakończeniu wysiłku, i utrzymywało się na wysokim poziomie do 24 godz po wysiłku. Między stężeniem Mb a NO zaobserwowano dodatnią korelację (r=0,446, P<0,001). Ponadto wykazano zależność pomiędzy komponentami składu ciała a maksymalnym pochłanianiem tlenu. Wskaźnik masy tkanki tłuszczowej (ang. fat mass index) korelował z wartością VO2max (r=-0,521, P<0,001), ale nie korelował ze stężeniem NO. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że uszkodzenie mięśni wywołane intensywnym wysiłkiem fizycznym zwiększa wytwarzanie NO, który może odgrywać istotną rolę w adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego.

Journal

Year

Volume

40

Issue

2

Pages

53-64

Physical description

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
author
 • Gimnazjum w Czaplinku
 • Sportowe Centrum Diagnostyczne Fit-Test
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Anderson J. E. (2000), A role for nitric oxide in muscle repair: nitric oxidemediated activation of muscle satellite cells,Mol Biol Cell, 11, pp. 1859-1874.
 • Bahadori B., Uitz E., Tonninger-Bahadori K., Pestemer-Lach I., Trummer M., Thonhofer R., Brath H., Schaflinger E. (2006), Body composition: the fat-free mass index (FFMI) and the body fat mass index (BFMI) distribution among the adult Austrian population – results of a cross-sectional pilot study. Int J Body Comp Res, 4, pp. 123-128.
 • Filippin L. I.,Moreira A. J.,Marroni N. P., Xavier R. M. (2009), Nitric oxide and repair of skeletal muscle injury. Nitric Oxide, 21, pp. 157-163.
 • Gonzalez D., Marquina R., Rondon N., Rodriguez-Malaver A., Reyes R. (2007), Effects of aerobic exercise on nitric oxide, uric acid, antioxidant activity and oxidative stress in human saliva. Med Sci Sports Exerc, 39, pp. 354.
 • Kuang S., Gillespie M. A., Rudnicki M. A. (2008), Niche regulation of muscle satellite cell self-renewal and differentiation. Cell Stem Cell, 2, pp. 22-31.
 • Lima-Cabello E., Cueavas M. J., Garatachea N., Baldini M., Almar M., González-Gallego J. (2010), Eccentric exercise induces nitric oxide synthase expression through nuclear factor-κB modulation in rat skeletal muscle. J Appl Physiol., 108, pp. 575-583.
 • Lira V. A., Brown D. L., Lira A. K., Kavazis A. N., Soltow Q. A., Zeanah E. H., Criswell D. S. (2010), Nitric oxide and AMPK cooperatively regulate PGC-1? in skeletal muscle cells. J Physiol., 588, pp. 3551-3566.
 • McConell G. K., Bradley S. J., Stephens T. J., Canny B. J., Kingwell B. A., Lee-Young R. S. (2007), Skeletal muscle nNOS protein content is increased by exercise training in humans. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol., 293: pp. 821-828.
 • Radak Z., Naito H., Taylor A. W., Goto S. (2012), Nitric oxide: Is it the cause of muscle soreness? Nitric Oxide., 26, pp. 89-94.
 • Szomor Z. L., Appleyard R. C., Murrell G. A. (2006), Over-expression of nitric oxide synthases in tendon overuse. J Orthop Res., 24, pp. 80-86.
 • Schutz Y., Kyle U. U. G., Pichard C. (2002), Fat-free mass index and fat mass index percentiles in Caucasians aged 18-98 y. Int J Obesity, 26, pp. 953-960.
 • Tengan C. H., Rodrigues G. S., Godinho R. O. (2012), Nitric oxide in skeletal muscle: role on mitochondrial biogenesis and function. Int J Mol Sci., 13, pp. 17160-17184.
 • Valko M., Leibfritz D., Moncol J., Cronin M. T., Mazur M., Telser J. (2007), Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. Int J Biochem Cell Biol., 39, pp. 44-84.
 • Van Itallie T. B., Yang M-U, Heymsfield S. B., Funk R. C., Boileau R. (1990), Height-normalized indices of the body’s fat-free mass and fat mass: potentially useful indicators of nutritional status. Am J Clin Nutr, 52, pp. 953-459.
 • Wang M. X., Murrell D. F., Szabo C., Warren R. F., Sarris M., Murrell G. A. (2001), Nitric oxide in skeletal muscle: inhibition of nitric oxide synthase inhibits walking speed in rats. Nitric Oxide., 5, pp. 219-232.
 • Wu Z., Satterfield M. C., Bazer F. W.,Wu G. (2012), Regulation of brown adipose tissue development and white fat reduction by L-arginine. Curr Opin Clin Nutr Metab Care., 15(6), pp. 529-538.
 • Yamamoto K., Kondo T., Kimata A., Ueyama J., Shirotori A., Okada Y., Sakui D., Nakashima M., Yamada S. (2007), Lack of effect of aerobic physical exercise on endothelium-derived nitric oxide concentrations in healthy young subjects. Nagoya J Med Sci, 69, pp. 167-172.
 • Zembroń-Łacny A., Naczk M., Gajewski M., Ostapiuk-Karolczuk J., Dziewiecka H., Kasperska A., Szyszka K. (2010), Changes of musclederived cytokines in relation to thiol redox status and reactive oxygen and nitrogen species. Physiol Res, 59, pp. 945-951.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0b116f6-549c-4a72-9add-f63d72cd44d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.