PL EN


2014 (R. XIII) | 1(51) | 45-55
Article title

Autobiographical experience as a tool of ethnographic study into the hidden world of Saudi women

Title variants
Autobiografia hako narzędzie badań etnograficznych i klucz do ukrytego świata saudyjskich kobiet
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of this paper is to discuss subjects pertaining to an ethnographic research, active biography, autobiography, the concept of oral history and the matters of researcher’s objectivity or subjectivity. The analysis will relate to a research carried out in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA), is still an unexplored field for an in-depth study of women. The opportunities for entry in to this country are very limited and the overwhelming state control, together with the sensitiveness of the subject, prevents scientists from exploring the situation of women in the Kingdom. Because the female social world is restricted to a very private sphere, it is almost impossible for an unrelated male to penetrate this hidden world (due to gender segregation in public). An overarching rift between Western and Saudi cultural codes, makes effective research even more of a challenge. A two-year anthropological study in the Kingdom allowed for an immersion in to the hidden world of Saudi women, yet only revealed a part of what a Saudi woman would take for granted. To reach a balance and gain a more holistic view, other autobiographical books written by females from different religious and ethnic backgrounds, including a Saudi national living in Saudi Arabia have been taken into consideration. This paper will demonstrate why the autobiographical material is so precious in achieving a true reflection of what it is like to be a woman in Saudi Arabia
PL
Celem pracy jest omówienie zagadnień dotyczących badań etnograficznych, biografii aktywnej, autobiografii, koncepcji oral history, czy też znaczenia obiektywizmu i subiektywizmu badacza. Podjęte analizy bezpośrednio związane są z badaniami autorki przeprowadzonymi w Królestwie Arabii Saudyjskiej. W Polskiej literaturze naukowej istnieje widoczny niedosyt głębokich badań dotyczącej sytuacji kobiet w tym kraju. Ograniczenia wizowe, oraz ścisła kontrola państwowa i delikatność zagadnienia stanowią przeszkodę dla naukowców zainteresowanych zbadaniem świata kobiet saudyjskich. Z uwagi na to, że przestrzeń kobieca ograniczona jest do sfery prywatnej, wstęp do tego 'ukrytego świata' jest praktycznie niemożliwy dla mężczyzn spoza rodziny (z uwagi na segregację płci w sferze publicznej). Rozbieżność pomiędzy zachodnimi i saudyjskimi kodami kulturowymi sprawia, że badania stają się jeszcze większym wyzwaniem. Dwu-letnie studia antropologiczne w Królestwie pozwoliły na zanurzenie się w ukrytym świecie kobiet, obnażając jednakże jedynie cząstkę tego co Saudyjki uważają za oczywiste. Dla zachowania równowagi badawczej i osiągnięcia jak najbardziej holistycznego obrazu przestrzeni kobiecej, sięgnięto po publikacje autobiograficzne kobiet o różnych korzeniach wyznaniowych i etnicznych. Z niniejszej pracy będzie można dowiedzieć się dlaczego materiały autobiograficzne mogą być cennym źródłem poznania w kwestii: co oznacza bycie kobietą w Arabii Saudyjskiej.
Issue
Pages
45-55
Physical description
Dates
published
2014-05-31
Contributors
 • Akademia Peddagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
 • Alsanea R. Girls of Riyadh, Penguin Books, London 2008.
 • Ahmed Q. In the Land of Invisible Women: A Female Doctor's Journey in the Saudi Kingdom, Sourcebook Inc, Naperville (Illinois), 2008.
 • Bernstein B. A sociolinguistic approach to socialization; with some reference to educability, [in:] J. Gymperts , D. Hymes (eds.), Directions in sociolinguistics: The ethnography of communication. Holt Rinehart and Winston, New York 1972, pp. 465-497.
 • Bin Ladin C. Inside the Kingdom: My Life in Saudi Arabia, Virago, London 2011.
 • Brooks G. Nine Parts of Desire. The hidden World of Islamic Women, Penguin Books, London 2007.
 • Burton S. Issues in Cross-Cultural interviewing, Japanese women in England, [in:] R. Perks, A. Thomson, The Oral History Reader, Routledge London 2006.
 • Ferree M.M., Hess B. Analyzing Gender: A Handbook of Social Science Research, Sage Publications, Newbury Park CA 1987.
 • Geerts C. The interpretation of cultures: Selected essays, Basic Books, New York 1973.
 • Grele R. (ed.), Envelopes of Sound: The art of Oral History, Precedent Publishing Company, Chicago 1973.
 • Lacey R. Inside the Kingdom, Hutchinson, London 2009.
 • Lalak D. Życie jako biografia (Life as biography), Żak, Warsaw 2010.
 • P. North, H. Tripp, Culture Shock! A Survival Guide to Customs and Etiquette Saudi Arabia, Marshall Cavendish, Singapore 2009.
 • Odrowąż-Coates A., Wpływ wahhabistycznego przesłania religijnego na program nauczania w saudyjskich szkołach publicznych. (How the Wahhabi-based religious message influences the education system in Saudi Arabia), [in:] Pedagogika Społeczna (Social Pedagogy Quarterly), 3 (45) 2012, pp. 47-72.
 • Odrowąż-Coates A., The influence of Religion on Public Confidence in Saudi Arabia, [in:] O. Kozłowa, K. Izdebska (eds.), Cultures of trust, Minerwa, Szczecin 2013, pp. 231-255.
 • Perks R., Thomson A. The Oral History Reader, Routledge, London 2006.
 • Roer C. D., Biography Work: Reflections on Reconstructive Social Work, [in:] Journal of Social Work Practice, Vol. 23, No. 2, June 2009, pp. 185-199.
 • Rosaldo R., Culture & Truth: The Remaking of Social Analysis, Boston: Beacon Press, 1989.
 • Slim H., Thompson P., Bennett O., Cross N., Ways of listening, [in:] Perks R., Thomson A. The Oral History Reader, Routledge, London 2006.
 • Strathern M. An Awkward Relationship: The Case of Feminism and Antropology, [in:] Signs: Journal of Women in Culture and Society, 12 (2) 1987, pp 276-292.
 • Thompson P. The voice of the past. Oral History, Oxford University Press, Oxford 1978.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c0c2799c-542f-4413-a5ec-3c2fa0d6c476
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.