Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 11 (802) | 27-34

Article title

Instytucjonalne zaangażowanie korporacji międzynarodowych a trwała przewaga konkurencyjna Institutional

Authors

Title variants

EN
Engagement of TNC – Towards Sustainable Competitive Advantage

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja określonych modeli zaangażowania instytucjonalnego korporacji międzynarodowych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono także rozważania dotyczące trwałości przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw międzynarodowych oraz sposobów ich osiągania w kontekście relacji przedsiębiorstw z instytucjami, przede wszystkim kraju macierzystego i krajów goszczących. Przedstawione w niniejszym opracowaniu zagadnienia – w tym przede wszystkim problem interakcji pomiędzy środowiskiem instytucjonalnym, strategiami firm i ich konkurencyjnością są elementem dyskusji w literaturze światowej na temat przewag konkurencyjnych korporacji międzynarodowych i sposobów ich osiągania. Wpisują się w nurt instytucjonalny, poszerzający dotychczasowe sposoby patrzenia na konkurencyjność firm międzynarodowych, wyznaczane głównie przez podejście zasobowe i relacyjne.
EN
The main aim of the paper is presentation of particular forms of institutional engagement of multinational corporations. Besides, there were considered some aspects of achieving sustainable competitive advantage by TNC, in the context of the relations of international enterprises with institutional environment, both in the home and host country. Presented reflections, especially the issue of interactions between institutions, firms’ strategy and their competitiveness are broadly discussed in contemporary literature. By incorporating the institutional approach, they expand previous frames, appointed by resources and relations theories.

Contributors

author
  • dr Mariusz Sagan, Instytut Rynków i Konkurencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0c5c4d0-52aa-4e22-9996-fdc4d3da007a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.