PL EN


2014 | 21 | 51-60
Article title

I due matrimoni di Cristina di Markyate

Authors
Title variants
EN
Two marriages of Christina of Markyate
PL
Dwa małżeństwa Krystyny z Markyate
Languages of publication
IT
Abstracts
EN
The article presents the person of Christina, saint, eremite and superior in Markyate who lived in England in the XII century. The study aims at bringing closer the figure of this saint still so little known in Poland. Her life written by a monk from the St Albans priory describe her private vow of chastity which she made when she was a young girl and which was so important for her so not to agree to marry Burhred. In order to encourage to read the “Life” apart from her biography there is a presentation of some customs and habits practiced during the ceremony of marriage in the middle ages, a history of Christina’s marriage, the declaration of nullity and the mystical marriage.
Artykułprzedstawia informacje dotyczące Krystyny, eremitki i późniejszej przełożonej w Markyate, żyjącej w dwunastowiecznej Anglii. Praca ma na celu przybliżenie postaci świętej, jak dotąd mało znanej w Polce. Jej żywot spisany przez mnicha z St. Albans wspomina o prywatnych ślubach czystości, które Krystyna złożyła jeszcze jako kilkunastoletnia dziewczyna i które były dla niej na tyle wiążące, aby nie godzićsięna małżeństwo z narzuconym jej przez rodzinęBurhredem. W celu zachęcenia do lektury Żywotu, oprócz historii życia świętej zostały przedstawione niektóre zwyczaje i obyczaje związane z zawarciem małżeństwa w średniowieczu, historia małżeństwa Krystyny, oświadczenie jego nieważno-ści oraz małżeństwo mistyczne.
Contributors
author
  • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, a.glusiuk@uksw.edu.pl
References
  • Vita di Cristina di Markyate. Edizione critica e traduzione di A. A. Głusiuk, LAS, Roma 2013Annales de Waverleia, in: Annales monastici, vol. 2, ed. H. R. Laurd, London 1865.Decretorum D. Gratiani, Universi Iuris Canonici Pontificias Constitutiones et Canonicas Brevi Compendio Complectens, Venetiis 1566, p. 1987-1988.Gesta abbatum monasterii Sancti Albani, a Thoma Walsingham, regnante Ricardo secundo ejusdem ecclesiae praecensore, compilata, vol. 1, ed. H. T. Riley, London 1867,vol. 1.The Great Rolls of the Pipe 2-4 Henry II, ed. J. Hunter, London 1844.Barlow F., The English Church 1066-1154, Longman, London 1979.Brooke Ch., Il matrimonio nel medioevo, Il Mulino, Bologna 1991.Furlong M., The life of Christina of Markyate, Arthur James, Berkhamsted 1997.Gaudemet J., Il matrimonio in Occidente, tr. it. Pistocchi B., Società Editrice Internazionale, Torino 1989.Głusiuk A., L’autore e il committente della Vita di Cristina di Markyate,“Maia”, 3 (2012), p. 493-504.Głusiuk A. , La storia del manoscritto della “Vita di Cristina di Markyate”, “Mediaeval Sophia”, 11 (2012), p. 119-137.Głusiuk A. , Note biografiche di Christina di Markyate, “Salesianum”, 2 (2012), p. 245-276.Guzzetti G. B., Matrimonio, famiglia, verginità, Marietti, Torino 1970.Leclercq J., I monaci e il matrimonio, Società Editrice Internazionale, Torino 1984Leyser H., Christina of Markyate: the introduction, in: Christina of Markyate. A twelfth.century holy woman, ed. Fanous S. - Leyser H., Routledge, Abingdon-New York, 2005.Mansi G. D. , Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, XXII, Graz 1961.Mazo Karras R. , Friendship and love in the lives of two twelfth-century English saints, “Journal of Medieval History”, 14/4 (1988), p. 305-320.PÄcht O. – Dodwell C. R. –Wormald F. , The St. Albans Psalter, Studies of Warburg Institute, London 1960.Pernoud R. , La donna al tempo delle cattedrali, Rizzoli, Milano 1982.Talbot C. H. , The life of Christina of Markyate: a twelfth century recluse, Carendon Press, Oxford 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1232-1575
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c0c8eb22-ef55-4b72-936b-7bc86ed8a7cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.