Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(10) | 298-301

Article title

Jaroslav Pánek, Czechy a Polska. Na progu czasów nowożytnych, tłum. E. J. Baron, H. Gmiterek, W. Iwańczak, J. Tomaszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 639.

Authors

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

298-301

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

  • Leher-Spławiński T., Piwarski K., Wojciechowski Z., Polska–Czechy. Dziesięć wieków sąsiedztwa, Katowice–Wrocław 1947.
  • Macůrek J., Žáček V., Češi a Poláci v minulosti, I–II, Praha 1964–1967.
  • Pánek J., Epoka nowożytna w badaniach czeskich u schyłku XX wieku. Organizacja, temat, metody, tłum. W. Iwańczyk, Kwartalnik Historyczny 108 (2001), s. 85–102.
  • Pánek J., Mniejszości narodowe i religijne w tysiącletnich dziejach ziemi czeskiej, tłum. J. Tomaszewski, Przegląd Historyczny 94 (2003), s. 65–76.
  • Pánek J., Praskie środowisko akademickie w XVI–XVIII stuleciu [w:] W kręgu akademickiego Zamościa, tłum. i red. H. Gmiterek, Lublin 1996.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0cc07af-9164-4416-9e94-af8a3b8dd120
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.