Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | XVI (XXV) | 275-284

Article title

The Art of Women – form the Margin to the Mainstream

Content

Title variants

PL
Sztuka kobieca – od marginesu do mainstreamu

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Confronting the second wave of feminism with postfeminism allows us to show the change in the perception of art and the position of women in the art world. The activists of the 1970s aroused extreme emotions in the public, and attempts were made to downplay the value of their work. At the end of the 20th century, however, when ambiguity and controversy have become the desired quality of art, feminist ideas are sometimes a necessary ornament of the careers of celebrities. In this article I present the history of the difficulties that artists who debuted on the art scene in the 1970s had to overcome. I use the example of Judy Chicago and her iconic work Dinner Party. Other heroines of the pioneering times are Marina Abramowic, Carolee Schneemann, and Valie Export, whose attitude I compare to that of the star of the younger generation, Vanessa Beecroft. Beecroft leaves her attractive installations without any comment, she does not settle any controversies, which fits the characteristics of the post-modern game on the art market.
PL
Konfrontacja drugiej fali feminizmu z postfeminizmem pozwala ukazać zmianę w percepcji sztuki i pozycji kobiet w świecie sztuki. Aktywistki lat 70. budziły skrajne emocje odbiorców, próbowano bagatelizować wartość realizowanych przez nie prac. U schyłku XX wieku jednak, gdy pożądaną jakością sztuki stała się niejednoznaczność, kontrowersyjność, idee feminizmu stają się czasem niezbędną dekoracją dla karier celebrytek. W artykule przedstawiam historię trudności, jakie musiały pokonać artystki startujące na scenie sztuki w latach 70. Jako przykład występuje tu Judy Chicago i jej sztandarowa praca Dinner Party. Inne bohaterki pionierskich czasów to Marina Abramowic, Carolee Schneemann, Valie Export, których postawę porów-nuję z gwiazdą młodego pokolenia Vanessą Beecroft. Beecroft pozostawia swoje atrakcyjne instalacje bez komentarza, nie rozstrzyga kontrowersji, czym wpisuje się w znamienną dla postmodernizmu grę na rynku sztuki.

Year

Volume

Pages

275-284

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź

References

 • Bovenschen Silvia (1977) Is there a Feminine Aesthetic?, “New German Critique”, Duke University Press, no. 10.
 • Doyle Jennifer (2006) Sex Objects: Art and Dialectics of Desire, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Dziamski Grzegorz (1988) Sztuka feministyczna (I), „Miesięcznik Literacki”, Warszawskie Wydawnictwo Prasowe RSW “Prasa”, no. 2-3, pp. 104-116.
 • Gerhard Jane F. (2013) The Dinner Party: Judy Chicago and the Power of Popular Feminism, 1970-2007, University of Georgia Press.
 • Grosenick Uta, Becker Ilka (2001) Women Artists in the 20th and 21st Century, Köln: Taschen (introduction).
 • Korsmeyer Carolyn (2004) Gender and aesthetics, New York: Routledge.
 • Miezielińska Joanna (2004) Dekonstrukcje kobiecości, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 • Poprzęcka Maria (2012) Uczta bogiń. Kobiety, sztuka i życie, Warszawa: Agora.
 • Parker Rozsika, Pollock Griselda (2013) Old Mistresses: Women, Art and Ideology, London: I.B.Tauris & Co Ltd.
 • Schor Mira (2009) A Decade of Negative Thinking: Essays on Art, Politics, and Daily Life, Duke University Press Books.
 • Thomas Kellein (2004) Vanessa Beecroft: Photographs, Films, Drawings, Bielefeld Städt Kunsthalle (exhibition catalogue).
 • Steinmetz Julia, Cassils Heather, Leary Clover, Behind Enemy Lines: Toxic Titties Infiltrate Vanessa Beecroft, http://engenderedspeciesart.com/signsproof.pdf (4.09.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-9278

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0d1a7d0-fe59-458e-9c38-c2c91efc55fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.